Bronnenlijst

Hieronder vindt u een bronnenlijst van alle gebruikte bronnen.

Charlotte Goblet

Allegra Boft, M.D, (15 nov 2012), What is pica? | Eating Disorders, howcast, geraadpleegd via: https://www.youtube.com/watch?v=Z0kkZk1jDEA

Azrin, N. H., & Nunn, R. G. (1973). Habit-reversal: A method of eliminating nervous habits and tics. Behaviour, Research and Therapy, 11, 619–628.

Bastenie C., De ambivalente visie op genezing van een eetstoornispatiënt aanpakken: de rol van affective forecasting en focalisme Lieve eetstoornis, ga alsjeblieft een beetje dichter bij me vandaan. (Masterproef) Gent: ugent

De vos I, Messer A, Wolter W, eetproblemen bij kinderen en adolescenten, Baarn: Ambo, 1994

Duker, P. C., & Nielen, M. (1993). The use of negative practice for the control of pica behavior. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 24, 249–253.

Ferreri, S. J., Tamm, L., & Wier, K. G. (2006). Using food aversion to decrease severe pica by a child with autism. Behavior Modification, 30, 456–471.

Foxx, R. M. (1990). “Harry”: A ten year follow-up of the successful treatment of a self-injurious man. Research in Developmental Disabilities, 11, 67–76.

Foxx, R. M., & Azrin, N. H. (1973). The elimination of autistic self-stimulatory behavior by overcorrection. Journal of Applied Behavior Analysis, 6, 1–14.

Foxx, R. M., & Livesay, J. (1984). Maintenance of response suppression following overcorrection: A 10-year retrospective examination of eight cases. Analysis and Intervention in Developmental Disabilities, 4, 65–70.

Foxx, R. M., & Martin, E. D. (1975). Treatment of scavenging behavior (coprophagy and pica) by overcorrection. Behaviour, Research and Therapy, 13, 153–162.

Frederix, Joke (2016). Pica bij honden: Aangewezen interventies ter bewaking van de gezondheid, (eindwerk), Geel: THOMAS MORE

K. Wang, (2012) what you need to know about pica, geraadpleegd op: http://www.friendshipcircle.org/blog/2012/02/14/what-yout-need-to-know-about-pica/

Kolthof, H, van Weel E, (2008) “Mijn dochter eet mijn matras op! “ Een patiënte met pica, tijdschrift voor psychiatrie, p. 185-189

Koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd., (17 november 1964), Belgisch Staatsblad, 1-54

Mardal, Marie ; Annaert, Pieter ; Noble, Carolina ; Oorts, Marlies ; Linnet, Kristian  Metabolism and biliary excretion of the synthetic cannabinoid 5F-PY-PICA by human and rat hepatocytes, and sandwich-cultured rat hepatocyte, 2017, : annual meeting Florida

Matson Johnny L, Autism and child psychopathology: international handbook of autism and pervasive developmental disorders, (2011), Springer Science, NY

Matson Johnny L, Megan A. Hattier, Brian Belva, Michael L. Matson, (2013) Pica in persons with developmental disabilities: Approaches to treatment. P. 2564-2571 Journal of applied research in intellectual disabilities.

Matson Johnny L, social behavior & skills in children, 2009, springer NY

McAdam, D. B., Breibord, J., Levine, M., & Williams, D. E. (2012). Pica. In P. Sturmey & M. Hersen (Eds.), Handbook of evidence-based practice in clinical psychology. Vol. 1. Children and adolescent disorder (pp. 303–321). New York: Wiley.

McAdam, D. B., Sherman, J. A., Sheldon, J. B., & Napolitano, D. A. (2004). Behavioral interventions to reduce the pica of persons with developmental disabilities. Behavior Modification, 28, 45–72. Oxford : Blackwell
Parry-Jones B, (1992), pica: symptom or eating disorder? A historical assesment, Britse krant van psychiatrie, p341-352

Pennington C., Patricia Ciano, Phil McGraw (prods), (2013) Pica (tv uitzending), TLC, USA geraadpleegd via: https://www.youtube.com/watch?v=IzM3j20KNM8

Selhorst, Karolien ; Verheyen, Els ; de hertogh, Annelies (Editor) ; van der cruyssen, Filip (Photographer), overleven met een eetstoornis, 2014, Antwerpen: Cyclus

Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Simon and Schuster

Strafwetboek (8 juni 1867), art 71, Belgisch Staatsblad, 35

Skinner, B. F. (1972). Beyond freedom and dignity. New York: Bantam Books

Stroo N, (1995), gedragstherapeutische behandeling van Pica bij een diep mentaal vertraagde vrouw, tijdschrift voor orthopedagogiek, p 18-23

Sturmey P (Editor), Restrictive behavioural practices (2009),

Sturmey, P. (1996). Functional analysis in clinical psychology. London: Wiley.

Sturmey, P. (2008). Behavioral case formulation and intervention. A functional analytic approach. Chichester: Wiley-Blackwell

Sturmey, P. (2015). Reducing restraint and restrictive behavior management practices. Berlin: Springer.

Sturmey, P. (Ed.). (2007). Functional analysis in clinical treatment. New York: Academic Press.

Vandeurzen J, Antw 483, geraadpleegd via: docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=339250

Vandevelde C, (2001) Het jongetje dat zijn boeken opat, het tijdschrift voor medische nascholing, p57-58

Verschelde A, De Moerloose B, Matthys D, (2005) Loodintoxicatie als gevolg van pica, tijdschrift voor geneeskunde, p906-910

Williams Don E, al Management and Prevention of Pica: A Retrospective Follow-Up of 41 Individuals with Intellectual Disabilities and Pica.(Report), 2009, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities,

Williams Don E, Mcadam D, Assessment, Behavioral Treatment, and Prevention of Pica: Clinical Guidelines and Recommendations for Practitioners, 2012, Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal

Jozefien

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders
(5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association.

Berland,N.W., Thompson, J.K. & Linton, P.H. (1986). Correlation between the EAT-26 and
the EAT-40, the Eating Disorders Inventory, and the Restrained Eating Inventory.
International Journal of Eating Disorder, 5, 569-574.

Bosch, J. D., Braet, C., Daansen, P. J. (2011). Cognitieve gedragstherapie bij obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Braet, C., Vandeputte, A., Van Gaal, L. (2010). Obesitas. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Cokelaere, M. (2011). Recente inzichten in obesitas (Waarom dik worden makkelijk en vermageren moeilijk is). Leuven/Den Haag: Acco.

Danner, U.N., Sternheim, L. & Evers, C. (2014). The importance of distinguishing between
the different eating disorders (sub)types when assessing emotion regulation strategies.
Psychiatry Research, 215, 727-732.

Derynck, H. (2010). Gezonde voeding: preventie eetstoornissen. [eindwerk]. Torhout: KATHO Departement ReNo.

Dingemans, A.E., Martijn, C., Jansen, A.T. & Furth, E.F. van (2009). The effect of
suppressing negative emotions on eating behavior in binge eating disorder. Appetite, 52,
51-57.

Elgersma, H., Jansen, A. (2015). Leven met een eetstoornis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
VRT Eén. (2006). Koppen: Anorexia nervosa. Brussel: VRT.

Evers, C., Tolk, F.M. & Ridder,D.T.D. de (2010). Feeding your feelings: emotion regulation
strategies and emotional eating. Personality and Social Psychology Bulletin, 36, 792-804.

Fairburn, C.G. & Beglin, S. J. (2008). Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q
6.0). In C.G. Fairburn (Ed.), Cognitive behavior therapy and eating disorders (pp. 309-313).
New York: Guilford Press
Gross, J. J. & John,O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes:
implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social
Psychology, 85, 348-362.

Garner, D.M. & Garfinkel, P.E. (1979). The Eating Attitudes Test: an index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273-279.

Gross, J. J. & John,O.P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes:
implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social
Psychology, 85, 348-362.

Higgins, G. (1993). Antidepessant therapy revisited for bulimia nervosa. Inpharma Weekly, 891, 3. Geraadpleegd via www.link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be

Hofmann,W., Rauch,W. & Gawronski, B. (2007). And deplete us not into temptation:
Automatic attitudes, dietary restraint, and self-regulatory resources as determinants of
eating behavior. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 497-504.

Hooft, L., Opstelten, W. (2010). Genzinstherapie voor anorexia nervosa. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 47, 2203.

Kortink, J.& Noordenbos, G. (2011). Uit de ban van emotie-eten. Utrecht: Servire.

Luce, K.H. & Crowther, J.H. (1999). The reliability of the Eating Disorder Examination-
Self-Report Questionnaire Version (EDE-Q ). International Journal of Eating Disorder, 25,
349-351.

Muls, E., Vansant, M. (2000). Nieuwe geneesmiddelen in de behandeling van obesitas. Tijdschrift voor geneeskunde, 56, 911-916.

Noordenbos, G. (2007). Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom.

Noordenbos, G. (2014). Een eetstoornis overwinnen, kan dat? Utrecht: de Tijdstroom.

Noordenbos, G., Te Have, B., Padding, L. (2015). De relatie tussen het onderdrukken van emoties en eetstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 41(5), 341-353. http://dx.doi.org/10.1007/s12485-015-0050-7

Noot. Herdrukt van “Percentage mensen met tandeloosheid”, (2013). Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gebitsafwijkingen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-tandvleesontstekingen-bij-volwassenen op 1 december 2017

Noot. Herdrukt van “Verdeling van 5- en 11-jarigen van het procentuele aantal kinderen zonder cariës-ervaring”, door Schuller, (2013). Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gebitsafwijkingen/cijfers-context/huidige-situatie#node-cari%C3%ABs-ervaring-naar-sociaaleconomische-status op 13 december 2017

Peeters, S. (3 november 2017). Het donkere gat dat eetstoornissen heet. De Standaard. Geraadpleegd via academic.goopress.be

Pieters, G., Sabbe, B., Hulstijn, W., Probst, M., Vandereycken, W., Peuskens, J. (2003). Fast psychomotor functioning in underweight anorexia nervosa patients. Journal of Psychiatric Research, 37, 501-508. Geraadpleegd via www.sciencedirect.com

Pouneh, K., Klibanski, A. (2017). Anorexia nervosa and bone metabolism. Bone, 66, 39-45. Geraadpleegd via www.sciencedirect.com.zuik.vives.ezproxy.kuleuven.be

Ridder,D. (2011). De grote voedsel verleiding. Over de psychologie van het eten. Amsterdam: Bert
Bakker.

Robinson, P. H., Nicholls, D. (2015). Critical Care for Anorexia Nervosa. Cham: Springer. Geraadpleegd via www.link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be

Spence, S. & Courbasson, C. (2012). The role of emotional dysregulation in concurrent
eating disorders and substance use disorders. Eating Behaviors, 13, 382-385.

Steger, J. (2015). Eetstoornissen bij jongeren preventief aanpakken: Wetenschappelijke benadering en preventiebeleid. [eindwerk]. Mechelen: Thomas More Mechelen Departement Mens & Maatschappij – Onderwijs TM M.

Stevens, C. (11 oktober 2017). Eet eens normaal. Knack/Weekend Knack. Geraadpleegd via academic.goopress.be

Strien,T. van (2007). Afvallen op maat. Een methode met blijvend resultaat. Amsterdam: Boom.
Young, K.P. de, Zander, M. & Anderson,D.A. (2014). Beliefs about the emotional
consequences of eating and binge eating frequency. Eating Behaviors, 15, 31-36.

Swaen, S.J. (2005). Leven met obesitas. Houten: Bohn Stafleu van Loghum : Imprint Bohn Stafleu van Loghum.

Van Harten, P., Van Lookeren Campagne, M. (2000). Effect van ondansetron op boulimia nervosa. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 144, 2225.

Van Rijn, C. (1998). Anorexia nervosa en boulimia nervosa. III. Somatische gevolgen van purgeren. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 142, 1867-1869.

Van Strien, T. (2004). De afslankmythe: waarom afvallen vaak niet lukt: de psychologie van het lijnen. Nijmegen: Scriptum psychologie.

Van Strien, T. (2004). Een dieet of de therapeut?: beste manier van afvallen met vragenlijsten vaststellen. Voeding nu: onafhankelijk tijdschrift voor voedsel, voeding en gezondheid, 6, 10-13.
De Jonge, S., Vervaet, M. (2002). De veilige hel, hoe anorexia en boulimia nervosa ontstaan en behandeld kunnen worden. Antwerpen: Houtekiet.

Van Strien, T. (2017). Afvallen op maat: een methode met blijvend resultaat. 3de editie. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Van Synghel, B. (29 september 2017). Soms kun je ook té gezond zijn. De Morgen. Geraadpleegd via academic.goopress.be

Vanderreycken, W. (2006). Door dik en dun. Alles over anorexia en boulimia. Wormer: Inmerc.

VRT Canvas. (2007). Ter zake: Obesitas. Brussel: VRT.

VTM. (2008). Telefacs: XX Small. Vilvoorde: VTM.

Wittock, J. (2013). Eetstoornissen bij topsporters: Een exploratief onderzoek naar de aanwezigheid van eetstoornissen in topsportscholen. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO Departement Sociaal Agogisch werk (IPSOC).

Anna

(2011). Cognitieve therapie bij sociale fobie. Psychopraktijk, 3(1), 42-42.

(2014). Angst. Neer: Kloosterhof.

(BRT, fobieën, 1988).

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Fobie)

(https://www.mijnkwartier.be/angst/)

(https://www.mijnkwartier.be/angst/sociale-fobie-symptomen-en-behandeling/)

(Ndl2 :evangelische omroep, sociale fobie, 1997).

21 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en voor de beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (10 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 91848.

14 JULI 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van psychiatrie (24 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 81059.

9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (28 september 2016). Belgisch Staatsblad, 67550.

4 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen-specialisten psychiatrie (19 september 2016). Belgisch Staatsblad, 62883.

27 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (kenletter A) in algemene ziekenhuizen (30 juni 2016). Belgisch Staatsblad, 39657.

Noot. Herdrukt van “Jaarprevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk”, door Nivel zorgregistraties eerste lijn, (2016). Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-angststoornissen-de-huisartsenpraktijk op 13 december 2017.

Noot. Herdrukt van “Jaarprevalentie angststoornissen”, door NEMESIS, (2011). Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-angststoornissen-de-huisartsenpraktijk op 13 december 2017.
(VRT. Één, faalangst, 2012).

Abed, Rt. (2013). Angst: Origins of Anxiety and Depression. British Journal of Psychciatry, 203(5), 393-394.

Britt E, Hudson SM, Blampied NM. Motivational interviewing in health settings: a review. Patient Educ Couns 2004;53:147-55.

Camerablu, R. (2012). Fear. La camera blu, 5. Doi: 10.6092/1827-9198/901.
Chorna, T. (2016). Psychotherapy anxiety and phobic disorders. European Psychiatry, 33, S325-S326. Doi: 10.1016/j.eurpsy.2016.01.1124.

Crone, M.R., Spruijt, R., Dijkstra, N.S., Willemsen, M.C., Paulussen, T.G.W.M. (2011). Preventive Medicine, 52(1), 53-59.

D’Argent, C. (2012). Begeleiding van kinderen met angst: Samenstellen van een materiaalkoffer ter ondersteuning van de therapie. [Eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

D’hoop, E. (2003). Sociale fobie: een cognitieve benadering: beschrijvend onderzoek door middel van ZBV-vragenlijsten in een PAAZ-dienst en illustratie aan de hand van een casus. [Eindwerk]. Kortrijk: AZ Groeninghe Campus St. Maarten PAAZ.

D’hoop, E. (2003). Sociale fobie: een cognitieve benadering: beschrijvend onderzoek door middel van ZBV-vragenlijsten in een PAAZ-dienst en illustratie aan de hand van een casus. [Eindwerk]. Kortrijk: AZ Groeninghe Campus St. Maarten PAAZ.

De Lepleire, J., Baeken, J., Hennaus, C., Schellens, Ph., Snachken, J., Spinnewijn, B., Niesten, F., Thorré, K., Duquet, N., Leirs, C., Smet, J., Ylief, M., Neefs, H. (2008). Het doelmatig gebruik van antidepressiva in de behandeling van andere indicaties dan stemmingsstoornissen. Consensusvergadering, 18-20.

Dieleman, G., Ferdinand, R. (2008). Farmacotherapie bij sociale fobie, gegeneraliseerd angststoornis en separatieangststornis bij kinderen en adolescenten: een literatuuroverzicht, 1, 43-53.

Kaerney, Christopher A. (2005). Social anxiety and social phobia in youth: characteristics, assessment, and psychological treatment. New York: Springer. Geraadpleegd via https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/book/10.1007%2Fb99417

Klein Velderman, M., Crone, M.R., Wiefferink, C.H., Reijneveld (2010). Identification and management of psychosocial problems among toddlers by preventive child health care professionals.

Kragten, J. (2002). Leven met een sociale fobie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Lebowitz BD, Pearson JL, Schneider LS et al. Diagnosis and treatment of depression in late life. Consensus statement update. JAMA 1997;278:1186-90.

Lecrubier Y. Widespread underrecognition and undertreatment of anxiety and mood disorders: results from 3 European studies. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 2:36-41.

Lecrubier Y. Widespread underrecognition and undertreatment of anxiety and mood disorders: results from 3 European studies. J Clin Psychiatry 2007;68 Suppl 2:36-41.

Liber, J., Utens, L., Leeden, A., Treffers, P. (2009). Individuele behandeling of groepsbehandeling: is er een verschil? Kind en Adolescent, 30(3), 191-194.

MacMillan HL, Patterson CJ, Wathen CN et al. Screening for depression in primary care: recommendation statement from the Canadian Task Force on Preventive Health Care. CMAJ 2005;172:33-5.

Meeus, B., Meys, S., Schuermans, N. (2009). Angst, identiteit en de ruimte. Agora, 4-7.

Nimalasuriya K, Compton MT, Guillory VJ. Screening adults for depression in primary care: A position statement of the American College of Preventive Medicine. J Fam Pract 2009;58:535-8.

O’Connor EA, Whitlock EP, Gaynes B, Beil TL. Screening for Depression in Adults and Older Adults in Primary Care Settings: An Updated Systematic Evidence Review. Rockville, Maryland: Agency for Healthcare Research and Quality; 2009 Dec. Report No.: Evidende Synthesis No. 75. AHRQ Publication No. 10-05143-EF-1.

Prins MA, Verhaak PF, Meer K van der, Penninx BW, Bensing JM. Primary care patients with anxiety and depression: need for care from the patient’s perspective. J Affect Disord 2009; 119:163-71.

Prins MA, Verhaak PF, Meer K van der, Penninx BW, Bensing JM. Primary care patients with anxiety and depression: need for care from the patient’s perspective. J Affect Disord 2009; 119:163-71.

Rose G. Preventive strategy and general practice. Br J Gen Pract 1993;43:138-9.
SA European Journal Of Public Health, 20(3), 332-338.

Screening for depression in adults: U.S. preventive services task force recommendation statement. Ann Intern Med 2009;151: 784-92.

Smolders M, Laurant M, Verhaak P et al. Which physician and practice characteristics are associated with adherence to evidence- based guidelines for depressive and anxiety disorders? Med Care 2010;48:240-8.

Terluin B, Grol MH, Pijnenborg L, Goudswaard AN. Summary of the practice guideline ’Anxiety disorders’ (first revision) from the Dutch College of General Practitioners. Nedederlands Tijdschrift Geneeskunde 2005;149:1211-5.

Terluin B, Grol MH, Pijnenborg L, Goudswaard AN. Summary of the practice guideline ’Anxiety disorders’ (first revision) from the Dutch College of General Practitioners. Nedederlands Tijdschrift Geneeskunde 2005;149:1211-5.

UK National Screening Committee. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of a screening programme. London: UK National Screening Committee, 2011.

van Beelen, A. (2007). Angst. Het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, 7, 33.

Van Dyck, R., van Balkom, A.J.L.M., van Megen, P. (1996). Behandelingsstrategieën bij angststoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

van van Dijk-Dijk D. J. A. , Crone M. R. , van der Weele G. M. , van Empelen P., Assendelft W. J. J. , Middelkoop B. J. C. (2012). Houding van huisartsen ten aanzien van preventie van angst en depressie bij ouderen. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 90 (4), 244-232. Geraadpleegd via https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-012-0090-0
van van Dijk-Dijk, Crone, van der Weele, van Empelen., Assendelft, Middelkoop (2012).

Vandersteen, K., Pieters, G., Depreeuw, E. (1998). De behandeling van fobie. Een congnitiefgedragstherapeutische visie. 64(3).

Prevention of anxiety and depression in the age group of 75 years and over: arandomised controlled trial testing the feasibility and effectiveness of a generic stepped care programme among elderly community residents at high risk of developing anxiety and depression versus usual care. BMC Public Health 2006;6:186.

Veer N van ’t, Marwijk H van, Oppen P van et al. Prevention of anxiety and depression in the age group of 75 years and over: arandomised controlled trial testing the feasibility and effectiveness of a generic stepped care programme among elderly community residents at high risk of developing anxiety and depression versus usual care. BMC Public Health 2006;6:186.

Verbeeck, N. (2001). Sociale fobie: een vaak miskende diagnose. Tijdschrift voor geneeskunde, 16, 1083-1087.

Whitty P, Gilbody S. NICE, but will they help people with depression? The new National Institute for Clinical Excellence depression guidelines. Br J Psychiatry 2005;186:177-8.

Wolitzky-Taylor KB, Castriotta N, Lenze EJ, Stanley MA, Craske MG. Anxiety disorders in older adults: a comprehensive review. Depress Anxiety 2010;27:190-211.

Wolitzky-Taylor KB, Castriotta N, Lenze EJ, Stanley MA, Craske MG. Anxiety disorders in older adults: a comprehensive review. Depress Anxiety 2010;27:190-211.

Ellen

Berg-Nielsen, T., Vikan, A., & Dahl, A.A. (2002). Parenting related to child and parental psychopathology: a descriptive review of the literature. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7(4), 529-552. Nederlandse uitgave: Opvoeding en psychopathologie bij kinderen en ouders: een descriptief literatuuronderzoek. Gezinstherapie Wereldwijd, 2004, 15(4), 341-372.

Bernard, J., Appelo, M., Scholing, A., & Kok, F. (2003). De periodieke explosieve stoornis: richtlijnen voor de behandeling. Directieve Therapie, 23(1), 9-24.

Besluit van de administrateur-generaal van 21 september 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de <geestelijke> <gezondheidszorg> en psychiatrie en voor de beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de <geestelijke> <gezondheidszorg> en psychiatrie (10 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 91848-91937.

Besluit van de Waalse Regering van 10 december 2009 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor <geestelijke> <gezondheidszorg> en van de referentiecentra inzake <geestelijke> <gezondheidszorg> met het oog op de toekenning van subsidies (20 januari 2010). Belgisch Staatsblad, 2428-2555.

De Hert, M., Thys, E., Magiels, G., & Wyckaert, S. (red.) (2005). Alles of Niets: zelfgids voor mensen met een bipolaire stoornis. Antwerpen : Houtekiet.

de Jong, P. (2008). 'Onbewuste' associaties en psychopathologie, 41, 119-198.
de Schutter, P., Bouckaert, F., & Peuskens, J. (2011). Door aripiprazol geïnduceerd parkinsonisme bij een 64- jarige patiënt met en bipolaire stoornis, 1, x-y.

Decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor <Geestelijke> <Gezondheidszorg> (28 mei 2004). Belgisch Staatsblad, 41632-41820.

Dingemans, P.M., Lenior, M.E., & Linszen, D.H. (1996). Psychopathologie van patiënten met schizofrenie en ‘Expressed Emotion’ van de ouders. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38(9), 660-667.

Govaert, S. (2007). Beeldvorming over de bipolaire stemmingsstoornis [eindwerk]. Kortrijk : KATHO IPSOC.
Jabben, N., & Baer, A. (2011). Bipolaire stoornis. Amsterdam : Hogrefe.

Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Amstelveen : Martinus Nijhoff.

Lange, A. (2006). Gedragsverandering in gezinnen: cognitieve gedrags- en systeemtherapie. 8. Amstelveen: Martinus Nijhoff.

Lange, A. (2006). Verstoorde gezinsverhoudingen, psychische stoornissen en gezinstherapie. Directieve therapie, 7, 32-46. Doi 10.1007/BF03060408

Lange, A. (s.d.). Systeemtherapieën. Groningen : Wolters-Noordhoff.

Lange, A., de Beurs, E., Dolan, C., Lachnit, T., Sjollema, S., & Hanewald, G. (1999). Long-term effects of childhood sexual abuse: Objective and subjective characteristics of the abuse and psychopathology in later life. Journal of Nervous and Mental Disease, 187(3), 150-158. DOI: 10.1097/00005053-199903000-00004

Lange, A., van de Ven, J. P., & Schrieken, B. (2003). Interapy: Treatment of Post-traumatic Stress via the Internet. Cognitive Behaviour Therapy, 32(3), 110-124.

Leisink, M. (13/12/2017). Jeugdhulp nieuwe stijl is één groot experiment. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

Ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de <geestelijke> <gezondheidszorg> en psychiatrie (15 mei 2013). Belgisch Staatsblad, 5078-5192.

Ministerieel besluit van 7 april 2014 tot houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling <geestelijke> <gezondheidszorg> en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg (28 mei 2014). Belgisch Staatsblad, 41849-41928.

More Kempen, T. (2013). Diversiteit bij stemmingsstoornissen: Het effect van het geslacht op de ontwikkeling van stemmingsstoornissen [thesis]. Geel : BASW.

Noot. Herdruk van “Gemiddeld aantal activiteiten in CGG naar soort en leeftijd cliënt”, door anoniem., (2016). Geraadpleegd via https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers-centra-voor-geestelijke-gezondheidszorg op 13/12/17

Noot. Herdruk van “Prevalentie van stemmingsstoornissen in de huisartsenpraktijk”, door Kessler,RC., (2007). Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/stemmingsstoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-van-stemmingsstoornissen-de-huisartsenpraktijk op 13/12/17

O’Farrell, T.J. (1993). A behavioral marital therapy couples’ group program for alcoholics and their spouses. In: T.J. Farrell (red.), Treating alcohol problems: Marital and family interventions (7, 170-209). New York: The Guilford Press.

Rea, M.M., Tompson, M.C., Miklowitz, D.J., Goldstein, M.J., Hwang, S., & Mintz, J. (2003). Family-focused treatment versus individual treatment for bipolar disorder: results of a randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(3), 482-492.

Reijmers, E. (1999). Systeemtheorie en psychopathologie, 4, 214-232.

Reijmers, E., Fondelli, T., & Smeltzer, M. (2007). Psychopahtologie, 25, 101-220.

Root, M.P.P. (1995). Conceptualization and treatment of eating disorders in couples. In: N.S. Jacobson & A.S. Gurman (red.), Clinical handbook of couple therapy (21, 437-457). New York: The Guilford Press.

s.n. (Prod.) & Figgis, M. (Reg.). (1993). Mr. Jones [film]. Columbia: Hilversum.

s.n. (Prod.) & O'Russell, D. (Reg.). (2013). Silver linings playbook [film]. Amsterdam : Afilm.

Sempels, C., & Sienaert, P. (2007). De plaats van omega-3-vetzuren bij de behandeling van de bipolaire stoornis: stand van zaken, 1, x-y.

Sienaert, Pascal., & D, Els. (2011). Manisch-depressief! Gids voor patiënten, familie en hulpverleners. Lannoo.

Smeets, G., & De Wolf, T. (red.) (s.d.). Psychoanalytische behandelingen. Groningen : Wolters-Noordhoff.

Souery, D., & Martens, S. (red.) (2007). Bipolaire stoornis, praat erover !. Brussel : ULB.

Spit, L. (29/11/2017). Hoe een psychose ook kunst kan worden. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

Stith, S.M., Rosen, K.H., McCollum, E.E., & Thomsen, C.J. (2004). Treating intimate partner violence within intact couple relationships: Outcomes of multi-couple versus individual couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 20 (3), 305-318.

Van Amelsfoort, W. (2015). Twintigjarig bestaan Ups & Downs [jaarverslag]. Nederland : Ups & Downs.

Van der Aa, E. (13/12/2017). Krampachtig begroten brengt jeugdzorg in nood. de Gelderlander. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article

van der Molen, H., & Lang, G. (red.) (2012). Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. 16. Amsterdam : Boom Nelissen.

van der Molen, H., Perreijen, S., & van den Hout, M. (red.) (2007). Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie. 2. Groningen : Wolters-Noordhoff.

Van Pelt, J., & Sienaert, P. (2005). Manisch-depressief: een gids voor patiënt, familie, hulpverlener en geïnteresseerde [thesis]. Antwerpen : VERTALER-TOLK.

Verheul, R. (2005). Nieuwe inzichten in de veranderbaarheid van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen. De Psycholoog, 40(3), 122-128.

VRT. Canvas. (Prod.) & Fry, S. (Reg.). (2007). Stephen Fry: the secret life of a manic depressive [documentaire]. België: VRT. Canvas.

Ameline Vaneeckhoutte

Allen, Nicholas B. (2002). Cognitive therapy of depression. The Australian and New Zealand journal of psychiatry, volume 36(2) , 275-278.

Asplund, B.S. , L.A. , MacRae , P.G , Schnelle, J.F. (1996). A walking program for nursing home residents: effect on walk endurance, physical activity, mobility, and quality of life. Journal of the American Geriatrics Society, volume 44, 175-180. Doi 10.1111/j.1532-5415.1996.tb02435.x

Bohn Stafleu van Loghum (2013). Depressie bij ouderen. Bijzijn XL, volume 6, 26-37. Doi 10.1007/s12632-013-0118-y

Compernolle, T. (2009). Stress. vriend en vijand. Tielt: Lannoo nv.

De Coelaer, J. (2017, 12 juni). Leer jongeren op school hun negatieve emoties managen. De Morgen. Geraadpleegd op 20 november 2017, van file:///C:/Users/vanee/Downloads/20170612_De-Morgen_p-15_-Leer-jongeren-op-school-hun-NEGATIEVE-EMOTIES-managen-.pdf

Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie. Tijdschrift voor psychiatrie, volume 50, 797-798.

Dierckx, C. (2017, 12 mei). 60% van de Belgen heeft wekelijks last van stress. HLN online. Geraadpleegd op 24 oktober 2017, van https://www.hln.be/nina/psycho/60-van-de-belgen-heeft-wekelijks-last-van-stress~aecf437e/

Groenweghe, M-S. (2015). Tevredenheidsbevraging bij mantelzorgers in de Kedron: een onderdeel van het zorguitkomstenbeleid [eindwerk] Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Bachelor in de toegepaste psychologie: klinische psychologie

Heeren, T-J. (2001). Handboek ouderenpsychiatrie. Leusden: De tijdstroom.

Heureux, P. (1999). Wat niet in de DSM-IV staat. Het tijdschrift voor medische nascholing, volume 22(4), 75-85.

Heyrman, J. (2007). De essentie van het depressief zijn, het biopsychosociale depressiemodel. Geraadpleegd op 20 november 2017, van https://lirias.kuleuven.be/

Intramuraal. (z.d.). In Van Dale. Geraadpleegd op 15 november 2017, van http://www.vandale.be/

Jongenelis, L. , Pot, A.M. , Beekman, A.J. (2001). Depressie in zorginstellingen: een moeilijke diagnose. Tijdschrift voor psychogeriatrie, volume 13, 6-8.

Jüngen, IJ.D. , Kerstens, J.A.M. (2013). Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Jüngen, IJ.D. , Kerstens, J.A.M. , Van Der Meijden-Meijer, S. , Sesinck, E.M. , Rolinka, J. , Schim Van Der Loeff-Van Veen. (2013). Geriatrie: niveau 4. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Jüngen, IJ.D. ,Tervoort, M.J. (2013). Toegepaste geneesmiddelenkennis. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Kenemans, L. (2011). Psychofarmacologie: de effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Kerstens, J.A.M. , Sesinck E.M. (2013). Media. BijZijn XL, volume 6(9), 22-23. Doi 10.1007/s12632-013-0116-0

Kiekens, G. , Bruffaerts, R. , Mortier, P. , Demyttenaere, K. , Claes, L. (2015). Zelfverwondend gedrag bij adolescenten. Geraadpleegd op 20 november 2017, van https://lirias.kuleuven.be/

Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk (10 april 2014). Belgisch staatsblad, 35022.

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen (10 juli 1990). Belgisch staatsblad, 14691.

Kragten, J. (2000). Leven met een manisch-depressieve stoornis. Houten: Bohn Stafleu Van loghum.

Le Blanc, N. (2017, 18 oktober). Hoe hoogsensitief zijn we echt?. Knack/weekend Knack. Geraadpleegd op 20 november 2017, van file:///C:/Users/vanee/Downloads/20171018_Knack-Weekend-Knack_p-20_Hoe-hoogsensitief-zijn-we-echt-.pdf

Loonen, A. , Hovens, H. (2012). Handboek functionele psychofarmacologie. Utrecht: De Tijdstroom.

Meeuwissen, J. (2003). Ontwikkeling, evaluatie en implementatie van een stepped care-programma voor depressie – eindrapportage. Utrecht: Trimbos-instituut.

Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie (3 januari 2002). Belgisch staatsblad, 06664.

Noteboom, A. , Beekman, Aartjan, T.F. , Vogelzangs, N. , Penninx, B. (2016). Personality and social support as predictors of first and reccurent episodes of depression. Journal of affective disorders, volume 190, 156-161. Doi 10.1016/j.jad.2015.09.020

Prevalentie. (z.d.). In Nederlandse encyclopedie. Geraadpleegd op 15 november 2017, van http://www.encyclo.nl/

Rybouchkina, K. (2017, 18 januari). Hoge pieken, diepe dalen. Goed Gevoel. Geraadpleegd op 20 november 2017, van file:///C:/Users/vanee/Downloads/20170118_Goed-Gevoel_p-94_Hoge-pieken-diepe-dalen.pdf

Sienaert, P. , D.E. (2011). Manisch-depressief! Gids voor patiënten, familie en hulpverleners. Tielt: Lannoo.

Sjösten, N. , Kivelä, S-L. (2006). The effects of physical exercise on depressive symptoms among the aged: a systematic review. International journal of geriatric psychiatry, volume 21, 410-418. Doi 10.1002/gps.1494

Smalbrugge, M. (2009). Antipsychotica in de ban?!: pleidooi voor terughoudend gebruik. Tijdschrift voor psychogeriatrie, volume 21, 22-24.

Smalbrugge, M. , Pot, A-M. , Jongenelis, L. , Gundy, C-M. , Beekman , Aartjan, T-F., Eefsting, Jan, A. (2006). The impact of depression and anxiety on well being, disability and use of health care services in nursing home patients. International journal of geriatric psychiatry, volume 21(4), 325-332. Doi 10.1002/gps.1466

Spies, T. , Mokkink, H. , De Vries, P. , Grol, R. (2004). Huisarts kiest vaak voor antidepressiva onafhankelijk van de ernst van de depressie. Huisarts en wetenschap, volume 47(8), 419-423.

Stanford University. (z.d.). Jerome Yesavage [foto]. Geraadpleegd op 15 november 2017, van https://profiles.stanford.edu/jerome-yesavage

Steverinck, N. (2009). Gelukkig en gezond ouder worden: welbevinden, hulpbronnen en zelfmanagementvaardigheden. Tijdschrift Gerontologie en Geriatrie, volume 40, 244-252.

Teleac. (2004). Manisch-depressieve stoornis [videobestand] Geraadpleegd op 20 november 2017, van https://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=depressieve%20stoornis&dstmp=1513359016327

Uitgeverij Balans. (2017, 30 januari). Van big bang tot burn out. Het grote verhaal over stress [videobestand]. Geraadpleegd op 26 oktober 2017, van https://www.youtube.com/watch?v=CQM250Xi0Sg

Vandeurzen, J. (2016). Vlaams actieplan geestelijke gezondheid. PDF-document. Geraadpleegd op 20 november 2017, via http://www.jovandeurzen.be/sites/jvandeurzen/files/Vlaams_Actieplan_GG_0.PDF

Vandewiele, M. (2016). Ondersteuning van de vraagverlegen mantelzorger: een toolkit [eindwerk] Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Bachelor na bachelor in het zorgmanagement.

Van Hee, B. (2016). Zorg voor mantelzorg: educatie van mantelzorger(s) en zorgvrager(s) met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) [eindwerk] Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES. Bachelor na bachelor in het zorgmanagement.

Van Gestel, W. Ann, Carl, Geert, Lien, Marleen, Monica, Patrick C, Rosalie. (2013). Leven Met Ups & Downs. Ups &Downs, 2013. PDF-document. Geraadpleegd via http://www.upsendowns.be/docs/LevenMetUpsDowns.pdf
Vermeulen, P. (1994). D.S.M. IV. Autisme centraal, volume 13(5), 34-43.

VRT, Canvas. (2008). The medicated child. [videobestand] Geraadpleegd op 20 november 2017, van https://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=depressieve%20stoornis&dstmp=1513359016327

VRT, Canvas. (2017). Stephen Fry: the secret life of a manic depressive [videobestand] geraadpleegd op 20 november 2017, van https://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=media&rfnGrp=1&rfnGrpCounter=1&frbg=&&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=search&srt=rank&tab=all_content_tab&dum=true&vl(freeText0)=depressieve%20stoornis&dstmp=1513359016327

Westenberg, H.G.M. , Den Boer, J.A. (Z.D.). De psychofarmacologie van angststoornissen, Synaptische transmissie en de invloed van psychofarmaca. Leerboek angststoornissen, 129-149.

Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (26 juni 1990). Belgisch staatsblad, 14806.

Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (10 juli 2016). Belgisch staatsblad, 46374.

Wing, L. , Gould, J. , Gillberg, C. (2011). Autism spectrum disorders in the DSM-V: better or worse than the DSM-IV?. Research in developmental disabilities , volume 32(2), 768-773. Doi 10.1016/j.ridd.2010.11.003

Jinthe De Laender
Andersson, G., & Carlbring, P. (2017). Internet-Assisted cognitive Behavioral therapy. Psychiatric Clinics of North America, 689-700.

Bögels, S.M. (1999). Cognitieve therapie: Theorie en praktijk. Doi10.1007/BF03060162
Bögels, S. (1997). Cognitieve gedragstherapie bij sociale fobie: nieuwe ontwikkelingen in de theorie en de behandeling.Geraadpleegd viahttps://link.springer.com/article/10.1007/BF03060162

Bögels, S., & Oppen, P. (2011). Cognitieve therapie: theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Bögels, S. (2013). Angststoornissen. Psychopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 27-28.

Bonierbale, M. (1992). Therapies cognitives des dysfonctions sexuelles. Springer-Verlag. geraadpleegd via https://doi.org/10.1007/BF03034226
Bosmans, G., Braet, C. P., Bosch, J., & Braet, C. (2011). nieuwe ontwikkelingen binnen de cognitieve gedragstherapie bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn stafleu Van Loghum.

Bouman, T. K., & Visser, S. (2006, jaargang 32, nr.2). Serie Onderzoek en Psychotherapie: Cognitieve gedragstherapie bij. Tijdschrift voor psychiatrie, 98-112.

Cognitieve gedragstherapie. (sd). Geraadpleegd op 16 december 2017. Opgehaald van www.adfstichting.nl: https://adfstichting.nl/over-angst-en-dwang/cognitieve-gedragstherapie/
Cohen, J. A., Mannario, A. P., & Deblinger, E. (2008). Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten met de methode Traumatische Cognitieve Gedragstherapie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

cijfers over angst- en stemmingsproblemen. (2014, november 21). Geraadpleegd op 15december 2017.Opgehaald van www.nji.nl: https://www.nji.nl/nl/Dossiers-in-opbouw-Depressie-Probleemschets-Cijfers-Cijfers-over-angst--en-stemmingsproblemen
cijfers over angststoornissen. (2014, februari 5). Geraadpleegd op 15 december 2017.Opgehaald van www.nji.nl: https://www.nji.nl/nl/Angststoornissen-Cijfers/Angststoornissen-Cijfers-Cijfers-over-angststoornissen

Craske, M.G. (Oktober 2001) Anxiety disorders: Psychological approaches to theory and Tratment.Behaviour Research and Therapy,(39),1257-1258. Doi: 10.1016/S0005-7967(01)00034-1
Declerck, G. (2017, oktober 21). Illusionist of pionier. De tijd, p. 53. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
Desmet, A. (2006). Cognitieve gedragstherapie bij angststoornissen binnen de PAAz-setting: nagaan van de effectiviteit aan de hand van 2 gevalstudies. (Eindwerk)Kortrijk: Ipsoc.

Evy, D. (2003). Sociale fobie: een cognitieve benadering: beschrijvend onderzoek door middel van ZBV-vragenlijsten in een PAAZ-dienst en illustratie aan de hand van een casus. (eindwerk)Kortrijk: Ipsoc.
Fedoroff IC, Taylor S. (21 juni 2001) Psychological and pharmacological treatments of social phobia: a meta-analysis. J Clin Psychopharamacol,(3), 311-324. Geraadpleegd op 15 December 2017. Geraadpleegd via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11386495
Glashouwer, K. (2011). Pak aan: Cognitieve gedragsverandering bij kinderen met een depressie. PsychoPraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 27-29.
Gould RA, Buckminster S, Pollack MH, Otto MW, Yap L. (December 1997) Cognitive-behavioral and pharmacological treatment for social phobia: a meta-analysis. Clinical Psychology: Science and practice,(4), 291-306; Doi: 10.1111/j.1468-2850.1997.tb00123.x
Hartman, L. M. (1981). Clinical psychology: Emergent trends and future applications. Journal of Clinical psychology, 439-445. Geraadpleegd via http://web.a.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=791b6546-05b8-4efd-9aba-1c872b3c20f0%40sessionmgr4006
Hartman, L. M. (1983). A metacognitive model of social anxiety: implications for treatment. Clinical Psychology Revieuw, (3), 435-456. Geraadpleegd op 15 december 2017. Geraadpleegd via ScienceDirect
Hartman, L. M. (1984). Cognitive Components of Social Anxiety. journal of clinical psychology, 137-39. Geraadpleegd via http://web.b.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=5dc3bd3c-6771-4a0f-929f-e78576848005%40sessionmgr120
Hartman, L. M. (1985). Attentional Focus, sexual responding and metacognitions. Journal of sex research, 211-217. geraadpleegd via http://web.a.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=37db1c7f-e4ae-46b1-aaf9-9d76354bcff0%40sessionmgr4010
Heimberg, R.G. & Salzman, D. & Holt C., Blendell, K. (1993). Cognitive-behavioural group treatment for social phobia: effectiveness at five year follow-up. Cognitive therapy and Research, Volume (17), 325-339.Geraadpleegd op 15 december 2017. Geraadpleegd via http://web.a.ebscohost.com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=a835e102-31e8-40c5-bb16-f3ab9046e115%40sessionmgr4006

Heimberg, R.G. (1 januari 2002) Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorder: current status and future directions. Biological Psychiatrie, (51), 101-108 Geraadpleegd op 15 december 2017. Geraadpleegd via ScienceDirect
Hermans, D., & Van de Putte, J. (2004). Cognitieve gedragstherapie bij een depressie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Hoevenaars, J. (2002). Leven met een fobie. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.
Incidentie angststoornissen in bevolkingsonderzoek. (2017). Geraadpleegd op 15 december 2017. Opgehaald van www.volksgezondheidenzorg.info: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-incidentie-angststoornissen-bevolkingsonderzoek
James, I. A. (2013). Cognitieve gedragstherapie voor ouderen: Een praktische gids voor hulpverleners. Tielt: LannooCampus.
Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot de houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft (10 juli 2007). Belgisch staatsblad
Kreulen, E. (2017, Juni 6). Ook schrijftherapie kan kind van trauma af helpen. Trouw, p. 7. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
Lambrechts, S. (2011). Een evaluaties onderzoek van een cognitief gedragstherapeutische slaaptraining in het AZ Sint-Jan Brugge. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

McQuaid, J. R., & Carmona, P. E. (2004). Depressie overwinnen met aandacht: een praktische gids voor aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie bij depressie. Amsterdam: Nieuwezijds.
Molenaar, P. J., Don, F., & Dekker, J. (2009). Cognitieve gedragstherapie bij depressie: een geïntegreerd protocol. Pschopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 28-31.
Prevalentie angststoornissen in de huisartsenpraktijk. (2017). Geraadpleegd op 15 december 2017. Opgehaald van www.volksgezondheidenzorg.info: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-angststoornissen-de-huisartsenpraktijk
Prevalentie angststoornissen bij 65-plussers naar geslacht in bevolkingsonderzoek. (2017). Geraadpleegd op 15 december 2017. Opgehaald van www.volksgezondheidenzorg.info: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-angststoornissen-bij-65-plussers-naar-geslacht-bevolkingsonderzoek
Prevalentie angststoornissen in bevolkingsonderzoek. (2017). Geraadpleegd op 15 december 2017. Opgehaald van www.volksgezondheidenzorg.info: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/angststoornissen/cijfers-context/huidige-situatie#node-prevalentie-angststoornissen-bevolkingsonderzoek

Protocol tussen de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn van 30 maart 2010 betreffende Kindermishandeling. Geraadpleegd op 11 december 2017 op https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1020631&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1177696

Rimondini, M. (2011). Communication in cognitive behavioral therapy. New York: Springer.

Scholing, A. & Braet, C. (2002). Angsstoornissen bij kinderen. Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.
Scholing, A & Visser, S. (2004). Psychotherapeutische behandelmogelijkheden bij sociale fobie. Bijblijven, 303-310, Geraadpleegd via: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03059799
Scholing, A & emmelkamp PM. (1996) Treatment of fear of bluching, sweating, and trembling. Results at a long term follow-up. Geraadpleegd op 15 december 2017. Geraadpleegd via GoogleBooks.
Scholing, A. & Braet, C. (2002). Angsstoornissen bij kinderen. Nederland: Bohn Stafleu Van Loghum.
Scholings, A., & Wolters, P. (2007). Leven met een anisociale persoonlijkheid. Psychopraxis, 125-129.
Scholing, A., & Bögels, S. (1995). Behandeling van angst om te blozen, trillen of zweten. Tijdschrift voor psychotherapie, 248-267.
Susan, B., & Braet, C. (2012). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten 1. Amsterdam: Boom.
Turner, S.M. & Beidel, D.C. & Cooley-Quille, M. R. (juni 1995) Two-year follow-up of social phobics treated with Social Effectiveness Therapy. Behavior Research and Therapy,33, 553-555. Doi: 10.1016/0005-7967(94)00086-Y
Van Dam-Baggen R , Kraaimaat F. (September/October 2000) Group social skills training or cognitive group therapy as the clinical treatment of choice for generalized phobia? Journal of Anxiety disorders,(14), 437-451. Doi: 10.1016/S0887-6185(00)00038-4
Vanderlinden, J., Probst, M., Norré, J., & Pieters, G. (2004). Cognitieve gedragtherapie, behandelprotocol bij boulimia nervosa: patiëntenwerkboek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vermeulen, M. (2017, September 2). Allemaal eenzaam? De volkskrant, p. 74. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/
Vilvoorde:Vitaya (Regisseur). (2011). Depressie [Film].

Visser, S., & Michel, R. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie. Houten: Bohn stafleu Van Loghum.
Visser, S. (2013). Somatoforme stoornissen in de DSM-5. Vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 26-27.

Visser, S. (2008). The future is yours!: De gezondheidspsycholoog op weg naar een professionele en zelfbewuste dicipline. Amsterdam University Press. Geraadpleegd via https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Sako+visser
Visser, S. & Reinders, M. (2015). Cognitieve gedragstherapie bij somatisatie. Bohn Stafleu Van Loghum. Geraadpleegd via https://www.google.com/search?tbm=bks&q=Sako+visser

Vitaya, V. (Regisseur). (2011). Agststoornissen [Film].

Robrecht Lavaert

Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

American Psychogeriatric Association. DSM-IV-TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed, text revision. Washington DC: APA, 2000.

Solomon K. Personality disorders in the elderly. In: Lion JR, red. Personality disorders, diagnosis, and management. Baltimore: Williams & Wilkens, 1981: p. 310-338.

Stek ML. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. Handboek Ouderenpsychiatrie. De Tijdstroom, 2001: p. 125-132.

Weissman MM. The epidemiology of personality disorders: An update. J Personal Disord 1993; 7: 44-62.

Ames A, Molinari V. Prevalence of personality disorders in community living elderly. J Geriat Psychiatry & Neurol 1994; 7: 189-194.

Mezzich TE, Fabrega H, Coffman GA, Claven Y. Comprehensively diagnosing geriatric patients. Comprehen Psychiatry 1987; 28: 68-76.

Molinari V, Marmion J. Personality disorders in geropsychiatric outpatients. Psychological Rep 1993; 73: 256-258.

Casey DA, Schrodt CJ. Axis II diagnoses in geriatric inpatients. J Geriat Psychiatry & Neurol 1989; 2: 87-88.

Silberman CS, Roth L, Degal DL, Burns W. Relationship between the Millon Clinical Multiaxial Inventory –II and Coolidge Axis II Inventory in chronically mentally ill older adults: A pilot study. J Clinical Psychology 1997; 53:
559-566.

Coolidge FL, Burns EM Nathan JH Mull CE. Personality disorders in the elderly. Clinical Gerontologist 1992; 12(1): 41-55.

Molinari V, Ames A, Essa M. Prevalence of personality disorders in two psychiatric inpatients units. J Geriatr Psychiatry Neurology 1994; 7: 209-215.

Watson DC, Sinha KB. A normative study of the Coolidge Axis II Inventory. J Clinical Psychology 1996; 52(6): 631-637.

Engels GI, Duijsens IJ, Haringsma R, Van Putten CM. Personality disorders in the elderly compared to four younger age groups: A cross-sectional study of community residents and mental health patients. J Personal Disord 2003; 17: 447-459.

Ullrich S, Coid J. The age distribution of self-reported personality disorder traits in a household population. J Personal Disord 2009: 23, 187-200.

Stone MH. Abnormalities of personality. New York: WW Norton and company, 1993: p.131-152

Fishbain DA. Personality disorders in young and old. Can J Psychiatry 1996; 41(9): 602.

Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL. Editorial: The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in de DSM-V. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21: 205-209.

Van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 813-815

Balsis S, Woods CM, Gleason ME, Oltmanns TF. Over and underdiagnosis of personality disorders in older adults. Am J Geriatr Psychiatry 2007; 15(9): 742-753

Derksen JJL. Psychologische diagnostiek. Enkele structurele en descriptieve aspecten. Nijmegen: Pen Tests Publisher.

Clifton A, Turkheimer E, Oltmans TF. Self- and peer perspectives on pathological personality traits and interpersonal problems. Psychol Assess 2005; 17, 123-131.

Dingemans P. Beschrijvende diagnostiek van de DSM-IV-TR-persoonlijkheidsstoornissen. In: Eurelings-Bontekoe EHM, Verheul R, Snellen WM, red. Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum, 2007 p. 143-164.

Berstein DP, Kasapis C, Bergman A, et al. Assessing axis II disorders by informant interview. J Personal Disord 1997; 11: 158-167.

Dreessen L, Hildebrand M, Arntz A. Patient-informant concordance on the Structured Clinical Interview for DSM-III-r personality disorders (SCID-II). J Personal Disord 1998; 12(2): 149-161.

Van Alphen SPJ, Rettig AM, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen, JJL. Patiënt-informant overeenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS). Tijdschr Psychiatr 2005; 47, 613-617.

Barendse HPJ, Thissen AJC. Handleiding van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst, H.A.P. 3de druk. Barendse & Thissen, 2006.

Van Alphen SPJ, Engelen GJJA, Kuin Y, Hoijtink HJA, Derksen JJL. A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorder Scale (GPS). Int J Geriatr Psychiatry 2006; 21: 862-868.

De Leo D, Scocco P, Meneghel G. Pharmacological and psychotherapeutic treatment of personality disorders in the elderly. Int Psychogeriatr 1999; 11(2): 191-206.

Hendriks GJ, Oude Voshaar RC, Keijsers GP, Hoogduin CA, van Balkom AJ. Cognitive-behavioural therapy for late-life anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 403-411.

Pinquart M, Duberstein PR, Lyness JM. Effects of psychotherapy and other behavioral interventions on clinically depressed older adults: a meta-analysis. Aging Ment Health 2007; 11: 645-657.

Lynch TR, Cheavens, JS, Cukrowitz KC, Thorp SR, Bronner L, Beyer J. Treatment of adults with co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behaviour therapy approach. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 131-143.

Abrams RC, Bromberg CE. Personality Disorders in the Elderly. Psychiatr Ann 2007;37(2):123-127.

Van Alphen SPJ, Tummers JHA, Derksen JJL. Reaction to ‘Treatment of older adults Wirth co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behavior therapy approach’. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 701-703.

Beck AT, Freeman A, Davis DD. Cognitive therapy of personality disorders. New York: The Guilford Press, 2004.

Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: a practitioner’s guide. New York: The Guilford press, 2003.

Bizzini L. Cognitive psychotherapy in the treatment of personality disorders in the elderly. In: Perris C, McGorry PD, red. Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders: Handbook of theory and practice. Chicester: Wiley, 1998.

Dick LP, Gallagher-Thompson D. Cognitive therapy with the core beliefs of a distressed lonely caregiver. J Cognitive Psychotherapy 1995; 9(4): 215-227.

Van Royen R, Videler A. De Korte Personologische Psychotherapie als model voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Directieve Therapie 2006; 26: 242-257.

James IA. Schemas and schema-focused approaches in older people. In: Laidlaw K, Knight B, red. Handbook of emotional disorders in later life: assessment and treatment Oxford: Oxford; 2008.

Laidlaw K, Thompson LW, Dick-Siskin L, Gallagher-Thompson D. Cognitive behaviour therapy with older people. Chichester: Wiley, 2003.

Laidlaw K, Thompson LW. Cognitive behaviour therapy with depressed older people. In: Laidlaw K, Knight B (eds.) Handbook of emotional disorders in later life: assessment and treatment Oxford: Oxford, 2008.

Balsis S, Gleason MEJ, Woods CM, Oltmanns TF. An Item Response Theory Analysis of DSM-IV Personality Disorder Criteria Across Younger and Older Age Groups. Psychol and Aging. 2007; 22(1): 171-185.

Costa PT, McCrae RR. Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment. 1995; 64(1): 21-50.

Van Alphen SPJ, Bolwerk N, Videler AC, Tummers JHA, Van Royen RJJ, Barendse HPJ, Scheepers C, Penders K, Verheul R. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Consensus onder Nederlandse en Belgische experts over specifieke diagnostische en therapeutische aspecten. Tijdschr Psychiatr; In druk.

Mooi B, Comijs H. Ouderen en persoonlijkheid. De klinische praktijk. Amsterdam: Harcourt Assessment BV, 2007.

Van Alphen SPJ, red. Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering. Amsterdam: Hogreve Uitgevers (in druk).

s.p.j.vanalphen,g…(2004). Tijdschriftvoorpsychiatrie.nl.From tijdschrift voor psychiatrie: http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles_863pdf.pd

Segal DL, Coolidge FL, Rosowsky E. Personality Disorders and Older Adults. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.

Solomon K. Personality disorders in the elderly. In: Lion JR, red. Personality disorders, diagnosis, and management. Baltimore: Williams & Wilkens, 1981: p. 310-338.

Stek ML. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Heeren TJ, Kat MG, Stek ML, red. Handboek Ouderenpsychiatrie. De Tijdstroom, 2001: p. 125-132.

Silberman CS, Roth L, Degal DL, Burns W. Relationship between the Millon Clinical Multiaxial Inventory –II and Coolidge Axis II Inventory in chronically mentally ill older adults: A pilot study. J Clinical Psychology 1997; 53: 559-566.

Watson DC, Sinha KB. A normative study of the Coolidge Axis II Inventory. J Clinical Psychology 1996; 52(6): 631-637.

Van Alphen SPJ, Nijhuis PEP, Oei TI. Antisocial personality disorder in older adults. A qualitative study of Dutch forensic psychiatrists and forensic psychologists. Int J Geriatr Psychiatry 2007; 22: 813-815

Hendriks GJ, Oude Voshaar RC, Keijsers GP, Hoogduin CA, van Balkom AJ. Cognitive-behavioural therapy for late-life anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Acta Psychiatr Scand 2008; 117: 403-411.

Beck AT, Freeman A, Davis DD. Cognitive therapy of personality disorders. New York: The Guilford Press, 2004.

Young JE, Klosko JS, Weishaar ME. Schema therapy: a practitioner’s guide. New York: The Guilford press, 2003.

Bizzini L. Cognitive psychotherapy in the treatment of personality disorders in the elderly. In: Perris C, McGorry PD, red. Cognitive psychotherapy of psychotic and personality disorders: Handbook of theory and practice.

Chicester: Wiley, 1998.

Van Royen R, Videler A. De Korte Personologische Psychotherapie als model voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Directieve Therapie 2006; 26: 242-257.

Laidlaw K, Thompson LW. Cognitive behaviour therapy with depressed older people. In: Laidlaw K, Knight B (eds.) Handbook of emotional disorders in later life: assessment and treatment Oxford: Oxford, 2008.

Costa PT, McCrae RR. Domains and Facets: Hierarchical Personality Assessment Using the Revised NEO Personality Inventory. Journal of Personality Assessment. 1995; 64(1): 21-50.
Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: drie gevalsbeschrijvingen

van Alphen S.P.J. (2010). Behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen : drie gevalsbeschrijvingen. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie , 7.

-DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen S.P.J., v. A. (2014). DSM-5-classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor psychiatrie , 5.

-Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecificeerd voor ouderen S.P.J., v. A. (2009). Multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen; nader gespecifeerd voor ouderen. Tijdschrift voor psychiatrie , 5.

Scocco, P. (2006, 03). OXFORD ACADEMIC. Opgeroepen op 12 11, 2017, van Role depressive and cognitive status in self-reported evaluation of quality of life in older people:comparing proxy and physician perspectives:https://academic.oup.com/ageing/article/35/2/166/28047

Sprey, A. (2017, 05). Diagnostiek, DSM-5, cognitieve gedragstherapie, therapeutische relatie en persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 11, 2017, van Adriaan Sprey opleidingen: http://www.adriaansprey.nl/praktijkboek-persoonlijkheidsstoornissen/

van Heeringen, C. e. (2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. In C. e. van Heeringen, Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit (p. 164). Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum, .
Van Tilburg, W. (1999).

Behandelingsstrategieen bij de borderline persoonlijkheidsstoornis . In W. Van Tilburg, Behandelingsstrategieen bij de borderline persoonlijkheidsstoornis (p. 108). Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Achterberg, W. (2003, 12). Ouderen en persoonlijkheid: De klinische praktijk. Opgeroepen op 12 13, 2017, van Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03078561

Heijnen, B. v. (2005). Denkbeeld. Opgeroepen op 12 13, 2017, van Persoonlijkheidsstoornisen: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/69713/27797/Artikel_Persoonlijkheidssto3.PDF

Muste, M. M. (2002, 10). tijdschrift voor Psychotherapie. Opgeroepen op 12 13, 2017, van Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03061969

Van der Borght, W. (2009). eindwerk persoonlijkheidsstoornis. Opgeroepen op 12 13, 2017, van Doks.

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&fctN=facet_library&fctV=KATHO_KAKOR_LIB&tb=t&vl%28freeText0%29=eindwerk+behandeling+persoonlijkheidsstoornissen&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=doks_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=DOKS&frbg=&vl%28freeText0%29=behandeling+persoonlijkheidsstoornissen&scp.scps=scope%3A%28DoKS%29
http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=Lirias&frbg=&vl%28freeText0%29=behandeling+persoonlijkheidsstoornissen+&scp.scps=%28scope%3A%28lirias_books%29+OR+scope%3A%28LIRIAS_BOOKS%29%29+OR+%28+scope%3A%28LIRIAS%29+AND+facet_rtype%3A%28%27books%27%29+%29%2C%28scope%3A%28lirias%29+OR+scope%3A%28LIRIAS%29%29

Luyten, P. (2016, 04 22). Behandeling persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 13, 2017 , van Lirias.

Rudi, V. (2006, 02 03). behandeling persoonlijkheidsstoornissen. Opgeroepen op 12 13, 2017, van Lirias.

Oosterom, R. (2017, 07 18). Wachtlijsten indammen moet de ggz zelf doen.

HERDERSCHEÊ, G. (2017, 07 14). Wachtlijsten ggz moeten binnen jaar zijn opgelost. de Volkskrant .

Van Alphen, S.P.J., Sadavoy, J., Derksen, J.J.L., & Rosowsky, E. (2012). Editorial: Features and challenges of personality disorders in late life. Aging and Mental Health, 16, 805-810.

Van Alphen, S.P.J., & Oude Voshaar, R.C. (2012). Screening of Autism Spectrum Disorders in the elderly. A contribution to a psychometric approach. International Psychogeriatrics, 24, 1187-1188.

Videler, A.C., Van Royen, R.J.J., & Van Alphen, S.P.J. (2012). Schema therapy with older adults: Call for evidence. International Psychogeriatrics, 24, 1186-1187.

Van Alphen, S.P.J., Bolwerk, N., Videler, A.C., Tummers, J.H.A., Van Royen, R.J.J., Barendse, H.P.J., Verheul, R., & Rosowsky, E. (2012). Age related aspects and clinical implementations of diagnosis and treatment of personality disorders in older adults. Clinical Gerontologist, 1, 27-41.

Gielkens, E., Sobczak, S., & Van Alphen, S.P.J. (2012). Posttraumatische stressstoornis op latere leeftijd. GZ-Psychologie, 4, 22-27.

Van den Broeck, J., Barendse, H.P.J., Van Alphen, S.P.J., Thissen, A.J.C., & Rossi, G. (2012). Testdiagnostiek van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: een praktijkgerichte benadering. Tijdschrift Klinische Psychologie, 42, 24-32.

Oei, T.I., Bleeker, J.A.C., Bonten, A.P.J., Afman, T.R., & Van Alphen, S.P.J. (2012). Senior citizen criminality and mental disorders in the Netherlands. In: T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (Red.). Progression in Forensic Psychiatry (pp. 507-521). Deventer: Kluwer.

Cloosterman, N.H.M., Laan, A.J., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Characteristics of psychotherapeutic integration for depression in the elderly. A Delphi study. Clinical Gerontologist, 5, 395-410.

Barendse, H.P.J., Rossi, G., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Personality disorders in older adults: expert opinion as a first step towards evaluating the criterion validity of an informant questionnaire (HAP). International Psychogeriatrics, 15, 1-2.

Barendse, H.P.J., Thissen, A.J.C., Rossi, G., Oei, T.I., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Psychometric properties of an informant personality questionnaire (the HAP) in a sample of older adults in the Netherlands and Belgium. Aging and Mental Health, 17, 623-629.

Van Alphen, S.P.J., Rossi, G., Segal, D.L., Rosowsky. E. (2013). Issues regarding the proposed DSM-5 personality disorders in geriatric psychology and psychiatry. International Psychogeriatrics, 25, 1-5.

Barendse, H.P.J., Thissen, A.J.C., Rossi, G., Oei, T.I., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Persoonlijkheidsonderzoek met behulp van informantenrapportage. De psychometrische eigenschappen van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (HAP). GZ-psychologie, 5, 18-25.

Videler, A.C., Van Meekeren, E., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Mantelzorg voor ouderen is geen vanzelfsprekendheid.. Het is niet genoeg de zwakke op te helpen; men moet hem ook daarna nog steunen (Shakespeare, 1607). GZ-Psychologie, 5, 10-16.

Debast, I., Rossi, G., Derksen, J.J.L., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste senior van het land? Over narcisme op latere leeftijd. GZ-Psychologie, 5, 10-14.

Noteborn, W., Sanderson, R., Zwanikken, H., Decker., K., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Meer aandacht in de huisartsenpraktijk voor alcoholproblematiek bij ouderen. Huisarts & Wetenschap, 56, 214-218.

Van Alphen, S.P.J. (2013). Verleden heb je, toekomst moet je maken. Inaugurele rede leerstoel klinische ouderenpsychologie Vrije Universiteit Brussel. Vrije Universiteit Brussel.

Videler, A.C., & Van Alphen, S.P.J. (2013). Ouderen. In: J. Baars & E. van Meekeren (Red.). Een psychische stoornis heb je niet allen (pp. 489-503). Amsterdam: Boom.

Rossi, G., Van den Broeck, J., Dierckx, E., Segal, D.L., & Van Alphen, S.P.J. (2014) Personality assessment in older adults: the value of personality questionnaires unraveled. Aging and Mental Health, 18, 936-940.

Videler, A.C., Rossi, G., Schoevaars, M.H., Van der Feltz-Cornelis, C.M., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Effects of schema group therapy in older outpatients: a proof of concept study. International Psychogeriatrics, 26,1709-1717.

Gielkens, E., Sobczak, S., Segal, D.L., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Brief eclectic psychotherapy of posttraumatic stress disorder in old age. Clinical Case Studies, 13, 423-435.

Pauwels, E., Claes, L., Dierckx, E., Debast, I., Van Alphen, S.P.J., Rossi, G., Schotte, C.K.W., Santens, E., & Peuskens, H. (2014). Age neutrality of the Young Schema Questionnaire in patients with a substance use disorder. International Psychogeriatrics, 26, 1317-1326.

Debast, I., Van Alphen, S.P.J., Rossi, G., Tummers, J.H.A., Bolwerk, N., Derksen, J.L.L., & Rosowsky, E. (2014). Personality traits and personality disorders in late middle and old age: do they remain stable? A literature review. Clinical Gerontologist, 37, 253-271.

Weusten, L., Heijnen-Kohl, S.J.M., Ellison, J., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Interference of attention-deficit hyperactivity disorder in an older adult with a severe personality disorder and dermatillomania. International Psychogeriatrics, 26, 341-343.

Van Alphen, S.P.J., Rossi, G., Dierckx, E., & Oude Voshaar, R.C. (2014). DSM-5 classificatie van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 816-820.

Videler, A.C., Rossi, G., Schoevaars, M.H., Van der Feltz-Cornelis, C.M., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Is schematherapie bij ouderen zinvol? Werkzaamheid van groepsschematherapie bij ouderen in een proof of concept studie. GZ-psychologie, 6, 10-17.

Noteborn, W., Sanderson, R., Jansen op de Haar, M., Decker., K., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Alcoholproblematiek bij ouderen. GZ-psychologie, 3, 10-15.

Weusten, L., Heijnen-Kohl, S.J.M., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Psychiatrische multi-comorbiditeit bij ouderen: een 80-jarige man met ADHD gecompliceerd door een persoonlijkheidsstoornis, cognitieve functiestoornissen en chronische echtpaar-relatieproblematiek. GZ-psychologie, 7, 10-13.

Cloosterman, N.H.M., Laan, A.J., & Van Alphen, S.P.J. (2014). Kenmerken van psychotherapie integratie bij depressieve ouderen. GZ-psychologie, 6, 10-17.

Geelen, R.J.G.M, & Van Alphen, S.P.J. (2014). Mediatieve therapie in de thuiszorg: Onbekend en onbenut. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 45, 19-24.

Van Alphen, S.P.J., Videler, A.C., Bouckaert, F., & Oude Voshaar, R.C. (Red.). Epidemiologie, diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen (2014). Handboek persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Amsterdam: Hogrefe.

Canvas (Regisseur). (2002). Stukken van mensen [Film].
gezondheidszorg, V. v. (Regisseur). (2016). Lilian vertelt over haar persoonlijkheidsstoornis [Film].

Magali Claeys

Abraham, S., Houten, D. (2008). Eetstoornissen: de feiten. Amsterdam: Nieuwezijds.
Arnoult. K.(15 december 2017).

Kimberley Arnoult Rekkem ‘ ik wil graag anderen inspireren’. Krant van West-Vlaanderen/De Leie. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/nl/search-article .

Bisschop Boele, D.(2005). Eetstoornissen. Amsterdam: Boom.

Blanchart, K., Pieters, G.(2012). Genogrammen en kernkwadranten bij eetstoornissen. Psychopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie en psychiatrie, 43, 12-14

Bloks, H.(2008). Eetstoornissen en overgewicht: herkenning, behandeling, beheersing. Amsterdam: Nieuwezijds.

Briekhuizen, L.(2012).Zorgconsumptie bij een eetstoornis. Huisarts en wetenschap, 55, 540.
Camp, P.(2014). Cognitieve animatietherapie bij eetstoornissen. Psychopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie, psychiatrie, 63, 18-22.

Couturier, J. & Lock, J. (2006).What is recovery in adolescent anorexia nervosa? International Journal of Eating Disorders,39, 550-555.

Dag tegen eetstoornissen 2017 [Forumpost]. (2017, 18 september). Geraadpleegd van https://drive.google.com/file/d/0B3c2ulw0Phj8VzlrMXpwdjJiVlk/view

VTM.(3 maart 2007).De eetstoornis van Fergie.[TV-uitzending]. Vilvoorde: VTM.

Davies, M. (11 oktober 2012). Correlates of negative attitudes toward gay men: sexism, male role norms, and male sexuality. 259-266. Geraadpleegd via https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15497054

Davies, M.(2004). Educating with Fragile X Syndrome. Learning Disability Practice, 17,24.

De kort, T., Postulart, D.(2016).Acromegalie, herkenning van een zeldzame ziekte in de psychiatrie. Tijdschrift voor psychiatrie, 58, 794-802.
Derynck, H.(2010). Gezonde voeding: preventie eetstoornissen. [bachelorproef]. Torhout: KATHO ReNo.

Eating disorders: higher rate of suicide.(2017). Geraadpleegd op 18 december 2017. opgehaald via http://www.elsverheyen.be/zelfdoding-en-eetstoornissen-enkele-statistieken/

Hardeman, E.(2017).zeventig procent van alle patiënten met een eetstoornis is geholpen met CBT-E. GZ-psychologie,19,8-11.
Luyckx, M., Claes, L.(2015). Zelfverwonderd gedrag bij patiënten met een eetstoornis: de rol van identiteitsdimensies. Leuven: Acco.

Noordenbos, G. (2003).Criteria voor herstel bij patiënten met een eetstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie,29, 473-487.

Noordenbos, G. (2010).Criteria voor herstel van eetstoornissen. Psycholoog,11, 36-44.

Noordenbos, G.(2015). Eetstoornissen: motiveringsstrategieën voor hertsel. Psychopraktijk: vakblad voor psychologie, psychotherapie, psychiatrie, 73, 21-25.

Noordenbos,G. & Seubring, A. (2005).Eetstoornispatiënten over criteria voor herstel. Tijdschrift voor psychotherapie,31,140-153.

Norré,J. & Vandereycken, W. (1993).Ambulante behandeling van eetstoornissen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Pike, K. M., Walsh, B. T., Vitousek, K., Wilson, G.T. & Bauer, J.(2003).Cognitieve bahavior therapy in the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. American journal of psychiatry, 160,2046-2049

Pike, K. M., Walsh, B. T., Vitousek, K., Wilson, G.T. & Bauer, J. (2003). Cognitieve bahavior therapy in the posthospitalization treatment of anorexia nervosa. American journal of psychiatry, 160, 2046-204

Postulart, D., Evers, S., Wijnen, B., Lambrechts, D.(2016). An economic evaluation of the ketogenic diet versus care as usual in children and adolescents with intractable epilepsy: An interim analysis. Epilepsia, 57, 41-50.

Postulart, D.(1 april 2000). Response shift and adaption, 20, 186-193. Geraadpleegd via https://www.researchgate.net/profile/Debby_Postulart/publication/245766515_Response_Shift_and_Adaptation_in_Chronically_III_Patients/links/55d836a608aeb38e8a85e818.pdf

Puype, A.(1999). Eetproblemen en primaire eetstoornissen bij jonge kinderen tot zes jaar: een beschrijvend onderzoek binnen een kinderpsychiatrische setting. [bachelorproef]. Kortrijk: IPSOC.

Reindl,S.M. (2001).Sensing the self: women’s recovery from bulimia. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Reindl,S.M.(2001).Sensing the self: women’s recovery from bulimia. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Roosen, M., Davies, M., & Postulart, D. (2013).Herstellen van een eetstoornis. Tijdschrift voor Pyschotherapie,18-29.

Roosen, M., Davies, M., Maries, A., Bekker, M., & J Marrie, H. (2011,22 april).The role of coping and General Psychopathology in the Prediction of Treatment Outcome in Eating Disorders. Eating Disorders,246-258.
Roosen, M., Davies, M., Maries, A., Bekker, M., & J Marrie, H.(2011,22 april). The role of coping and General Psychopathology in the Prediction of Treatment Outcome in Eating Disorders. Eating Disorders,19, 246-258.

Roosen, M.,Davies, M. & Postulart, D.(2013).Samenvattend kunnen we concluderen dat eetstoornispatiënten zowel gedragsmatoge als psychische aspecten van belang achten voor hun herstel. Tijdschrift voor Psychotheraphie, 9, 18-29.
Roosen, M.(24 november 2010).Change. Verandermechanismen en cognitieve gedragstherapie. Geraadpleegd via https://docslide.com.br/documents/change-verandermechanismen-en-cognitieve-gedragstherapie-najaarscongres.html

Schoevaerts, K., Vanderlinden, S., Feyens, M., Depestele, L., Dierickx, E.(2013). Behandeling van jongeren met een eetstoornis: focus op individu, ouders en afdelingsbeleid. Antwerpen: Acco.

Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic revieuw. Psychological Bulletin, 128,825-848.

Stice, E. (2002)Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic revieuw. Psychological Bulletin, 128, 825-848.

suicidality in eating disorders.(2017). Geraadpleegd op 18 december 2017. Opgehaald via http://www.elsverheyen.be/zelfdoding-en-eetstoornissen-enkele-statistieken/

VRT Canvas.(22 oktober 2007). Obesitas. [TV-uitzending]. Brussel: VRT.

Vandereycken, W., & Noordenbos, G. (2008).Handboek eetstoornissen.Utrecht: de tijdstroom.

Vandereycken, W., & Noordenbos, G.(2008).Handboek eetstoornissen.Utrecht: de tijdstroom.

Vanderlinden, J.(2000). Anorexia nervosa overwinnen: een gids voor patient, gezin en hulpverlener. Tielt: Lannnoo.

Vanderlinden, J.(2001). Boulimie en eetbuien overwinnen: een gids voor patient,gezin en hulpverlener. Tielt: Lannoo.

Verheyen, E., Henderickx, S.(2015). Help! Mijn kind heeft een eetstoornis. Antwerpen: EPO.

Voorstel van resolutie aangaande het anorexiabeeld binnen de modewereld. (2013,21/03). Geraadpleegd op 18 december 2017 via https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub.html&COLL=S&LEG=5&NR=2021&VOLGNR=1&LANG=nl

VTM.(15 juni 2009). Het gevecht op de kilo’s. [TV-uitzending]. Vilvoorde: telefacts.

welzijnswet.(1996,04/08). Belgisch staatsblad.geraadpleegd op 18 december 2017 via http://www.werk.belgie.be/welzijn_op_het_werk.aspx
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.(1994,14/07). Belgisch staatsblad. geraadpleegd op 18 december 2017 via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.(1995,01/04) Belgisch staatsblad. geraadpleegd op 18 december 2017, ,via http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wettekst-wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html

Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen.(2014,04/04). Belgisch staatsblad. geraadpleegd op 18 december 2017 via
http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Wilson, G.T.,Grilo,C.M. & Vitousek, K.M.(2007). Psychological treatment of eating disorders. American psychologist, 62,199-216.

Wilson, G.T.,Grilo,C.M. & Vitousek, K.M.(2007). Psychological treatment of eating disorders. American psychologist, 62, 199-216.

Wittock, J.(2013). Eetstoornissen bij topsporters: een exploratief onderzoek naar de aanwezigheid van eetstoornissen in topsportscholen. [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC

Lisa Terryn

Aergeens, B. Claeys, N., & Matheï, C. (2013). Personen met een verslaving. Leuven: Acco.

Aertgeens, B. Beulens, J. (2002). De detectie van alcoholproblemen bij ouderen. Diagnostische wijze, 5, 94-104.

Arts, K. (2014). Stoornissen van de wil. Neuropsychiatrie en gedragsneurologie, 2, 39-46.

Azrin, H, Besalel, A. (1980). Job club counselor’s manual. Baltimore, MD: University Press.

Azrin, H, Naster, J., & Jones, R. (1973). Reciprocity counseling (A rapid learningbased procedure for marital counseling. Behavior Research and Therapy). 11, 365-382.

Bakker, L. (Prod) & Koervorden, N. (Reg.). (2013). Ne me Quitte pas. [DVD-video]. België: Dalton Distrubution.

Bransen, E. Kersbergen, F., & Lokman, S. (2016). Online zelfhulp bij problematische alcoholgebruik. Tijdschrift voor praktijkondersteuning, 11, 42-46.

Broothearts, J. (Prod.) & Tack, M. (Reg.). (2006). Verslaving en motivationle gesprekstechnieken ( alcoholproblemen bij OCMW cliënten. [video]. België: Garant.

Budde, E. (2008). Wat woorden niet kunnen zeggen (creatieve werkvormen en methodieken). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Buijsen, H. Oosten, N., & Jansen, M. (1996). Verslaving bij ouderen (preventie, signalering en aanpak). Baarn: Inro.

Devriendt, E. (2015). Oplossingsgericht werken groepen binnen Kasteelplus (de ontwenningsafdeling van het psychiatrisch ziekenhuis Sint- Camillus). Geraadpleegd op 5 december 2017 op https://www.google.be/search?biw=934=oplossingsgericht -+ori%C3%ABnatnatie+alcoholieker&oq=oplossingsgerichtI=psych-ab54581.0.54.54757.40.20.8.8.0.1.psy.ab.FUWXGI.pdf.

Dirikx, F. (2015). Alcoholafhankelijkheid en verpleegkunde ( therapeutische houding en verpleegkundige interventies vanuit een zelfpsychologisch perspectief). [Bachelor in de verpleegkunde]. Lier: Thomas More Kempen, Departement Gezondheid & Welzijn.

Eecil, M. (Prod.) & Herman, M. (Reg.). (1984). Ik kom uit therapie. [DVD-Video]. België: Dalton Distrubution.
Hay, W. Nethan, P. (1982). Clinical case studies in the behavioral treatment of alcohlism. Boston: Springer

Hendrik, G. Meyers, J., & Smith, J. (2015). Community reinforcement and family training (klinische procedures voor het trainen van familieleden van problematisch alcohol- en/ of druggebruikers). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Heylens, G. (2007). Behandeling van aan alcohol gebonden psychiatrische stoornissen (het gebruik van disulfiram). Geraadpleegd op 5 december 2017 op https://www.reasurchgate.net/profile/Gunter-Heylens/publication/2431311788-Behandeling-van-aan-alcoholgebonden-psychiatrische-stoornissen-het-gebruik-van-disulfiram/links/568a8f1e63f1fbd5aO.pdf.

Holser, A. (1981). The support system of the alcoholic (responses and interventions). Boston: Springer.

Houben, K. (2010). Stoppen met drinken kan je leren. Psychologie en gezondheid, 38, 153-162.

Jellinek,M. (1960). The disease concept of alcoholism. New Haven: College and University Press.

Kuijpers, M. (2005). Breng beweging in je loopbaan (vijf loopbaancompetenties voor waardevol werk.) Gent: Academic service.

Kuijpers, M. Lengelle, R. (2015). Een loopbaan van betekenis. Antwerpen: Garant.

Kuijpers,M. (2000). Waardevol werk: Richting geven aan je loopbaan. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Marlatt, A, Gordon, R. (1985). Relapse prevention (Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors). New York: Guilford Press.

Martin, C. (1972). Chalk talk (Film). Available from FMS Productions, Carpenteria, CA.

Meyers, R. Smith, J. (1995). Handboek voor de behandeling van alcoholverslaving. De community reinforcement approach, 7, pp. 149-168. New York: The Guilford Press.

Meyers, R. Wolfe, B. (2012). Een verslaving in huis (zelfhulp boek voor naastbetrokkenen). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Miller, R, Tonigan, S., & Longaboaught, R. (1994). DrInC (An instrument for assessing adverse consequence of alcohol abuse. Unpublished manuscript. University of New Mexico.

Miller, R, Westerberg, S., & Waldron, B. (1995). Handbook of alcoholism treament approaches (effective alternatives). New York: Guilford press.

Mukamba, B. (2016). Terugval bij personen met een alcoholverslaving. [Bachelor in de toegepaste psychologie: klinische psychologie]. Kortrijk: katholieke hogeschool Vives.

Nevens, F. (2009). Medische aspecten van alcoholmisbruik. Leuven: KU Leuven.

Onbekend. (20 september 2017). Gezond in 100 dagen. Knack, Geraadpleegd via http://www.gopress.be.

Onbekend. (22 september 2017). Afkick, crisis en herval. Gazet van Antwerpen, geraadpleegd via http://www.gopress.be.

Protocol Protocolaakkoord van 25 januari 2015 betreffende het huishoudelijk regelement Algemene Cel Drugsbeleid. (25 april 2015). Juriwel: Vlaamse condex.

Recidivemaatregel van 1 januari 2015 tot bescherming van de FOD Mobiliteit en Vervoer dat 1+1=3 in het verkeer. (11 mei 2016). Belgisch Staatsblad.

Sadat, W. Said, A., & Brabandere, M. (2016). Een onderzoek naar en sensibilisering van alcoholgebruik en regelgeving bij minderjarigen en verkooppunten in Mechelen ( een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de problemen door, gevolgen en aanpak van en oplossingen voor alcoholgebruik). [Bachelor in de maatschappelijke veiligheid] Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives Kortrijk.

Shuckit, M. (2006). Drug and alcoholabuse. Boston: Springer.

Springer,G. (1977). Een systematische gezinsbegeleiding in de bijzondere jeugdzorg. Geraadpleegd op 5 december 2017 op https://www.rapunzekvzw.be/vorming/literatuur/een20%symetrische%20visieop%20gezinsbegeleiding%20in%20de%20bijzondere%20jeugdzorg-Rapunzelvzw.pdf

Vries, S. (2008). Basismethodiek psychosociale hulpverlening. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Zurilla, T, Goldfried, M. (1971). Problem solving and behavior modification (Journal of Abnormal Psychology, 78, 107-126.

Indra Schoutteet

14 JULI 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van psychiatrie (24 augustus 2017). Belgisch Staatsblad, 81059.

21 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de administrateur-generaal tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en voor de beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (10 oktober 2017). Belgisch Staatsblad, 91848.

27 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 november 2015 tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-psychiatrie voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (kenletter A) in algemene ziekenhuizen (30 juni 2016). Belgisch Staatsblad, 39657.

4 JULI 2016. - Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen-specialisten psychiatrie (19 september 2016). Belgisch Staatsblad, 62883.

9 SEPTEMBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (28 september 2016). Belgisch Staatsblad, 67550.

Bouvez, V. (2003). Automutilatie bij de borderline-persoonlijkheidsstoornis: je sens, donc je suis (eindwerk). Lessius Hogeschool, Antwerpen.

Bruin, R., Noorloos, J.R., Duurkoop, M. (2008). Studiereis dialectische gedragstherapie bij adolescenten. Kind en Adolescent Praktijk, Vol.7 (4), pp. 188-189.

Bruin, R.M. de, Koudstaal, J.A., & Muller, N. (2012b). Surfen op emoties (werkboek). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Chanen, A.M. (2015). Borderline Personality Disorder in Young People: Are We There Yet?. Journal of Clinical Psychology, Vol. 71 (8), pp. 778-791.

Chanen, A.M., McCutcheon, L. (2013). Prevention and early intervention for borderline personality disorder: current status and recent evidence. The Britisch Journal of Psychiatry, vol. 202(s54), pp. s24-s29.

Dawson, P., Guare, R. 2012. Coachen van kinderen en adolescenten met zwakke executieve functies: praktische strategieën voor thuis en op school. Amsterdam: Hogrefe.

De Bruin, R., Noorloos, J.R., Duurkoop, M. (2008). Studiereis dialectische gedragstherapie bij adolescenten. Kind & Adolescent Praktijk, vol 7(4), pp. 188-189.

De Clercq, B. (2017). Beschrijving van persoonlijkheidspathologie op jonge leeftijd binnen DSM-5. Kind en adolescent, vol.38(2), pp. 120-122.

De Vos, D. (2017). Agressieregulatie bij jongeren met een lichtverstandelijke beperking: Rustruimte en signaliseringsplannen (eindwerk). Katholieke Hogeschool VIVES, Kortrijk.

Feenstra, D., & Hutsebaut, J. (2009). Persoonlijkheidsstoornissen bij adolescenten. Tijdschrift voor Psychotherapie 35 (3),193-206.

Forger, C. (Prod.) & Grotenhuis, W. (Reg.). (2011). Jeanne [DVD-video]. Nederland: Hilversum: NCRV.

Gemert, T.M. van, Schuppert, H.M., & Wiersema, H.M. (2009b). Emotieregulatietraining (ERT), een programma voor adolescenten met emotieregulatieproblemen – handleiding voor therapeuten. Amsterdam: Boom.

Giesen-Bloo, J. (2005). Leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Lawrence, K., Allen, J., Chanen, A.M. (2011). A Study of Maladaptive Schemas and Borderline Personality Disorder in Young People. Cognitive Therapy and Research, Vol. 35 (1), pp. 30-39.

Meyssen, H. (Prod.) & Marichal, C. (Red.). (1984). Ik kom uit therapie [DVD-video]. Brussel: BRT.

Mous, T., Tromp, N. (2016). Overweldigende emoties: Hebben signaleringsplannen effect op emotieregulatie?. Kind & Adolescent Praktijk, vol.15(2), pp. 28-37.

Nederlof, E. (2009). Dimensions of personality (pathology) in incarcerated boys: studie naar de samenhang tussen dimensies van persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie en variabelen gerelateerd aan delinquent gedrag
(eindwerk). Universiteit van Tilburg, Tilburg.

Noorloos, J.R. (2012). Diagnostiek en indicatiestelling bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Kind & Adolescent Praktijk, Vol. 11 (4), pp. 178-187. https://link.springer.com/article/10.1007/s12454-012-0057-y

Noot. Herdrukt van Prevalentie van borderline-persoonlijkheidsstoornis (borderline-PS) in bevolkingsonderzoek, door Have, et al. (2016). Geraadpleegd van: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/persoonlijkheidsstoornissen/cijfers-context/borderline-persoonlijkheidsstoornis#node-prevalentie-van-borderline-persoonlijkheidsstoornis-borderline-ps-bevolkingsonderzoek

Noot. Herdrukt van Prevalentie van persoonlijkheidsstoornissen in de huisartsenpraktijk, door Nivel Zorgregistraties eerste lijn. (2016). Geraadpleegd van: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/persoonlijkheidsstoornissen/cijfers-context/persoonlijkheidsstoornissen-algemeen#node-prevalentie-van-persoonlijkheidsstoornissen-de-huisartsenpraktijk

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis. (2017). Algemene organisatiebrochure. Zoersel: Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis. Geraadpleegd via: http://www.pzbethanienhuis.be/Emm2.

Rubia, K., Noorloos, J.R., Smith, A., Gunning, B., Sergeant, J. (2003). Motor Timing Deficits in Community and Clinical Boys with Hyperactive Behavior: The Effect of Methylphenidate on Motor Timing. Journal of Abnormal Child Psychology, Vol. 31 (3), pp. 301-313.

Schuppert, H.M. (2012). Symptoms of borderline personality disorder in adolescents. Proefschrift Universiteit Groningen.

Snellen, W.M., Verheul, R. (2009). Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Terluin, B. (2001). Borderlinestoornis. Huisarts en Wetenschap, vol.44(12), pp. 146-147.

Verheul, T. (Prod.) & Verheul, T. (Reg.). (1999). De amazones van Harreveld [video]. Nederland: Utrecht: Trimbos instituut Netherlands institute of mental health and addiction.

W.M. Snellen, & R.Verheul (red.). Handboek persoonlijkheidspathologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Walter, M., Gunderson, J., Zanarini, M. (2010). Development of Substance Abuse in Borderline Personality Disorder. European Psychiatry, Vol.25, Suppl 1.

Zanarini, M. C., Frankenburg, F. R., Reich, D. B., Wedig, M. M., Conkey, L. C., Fitzmaurice, G. M. (2014). Prediction of time‐to‐attainment of recovery for borderline patients followed prospectively for 16 years. Acta
Psychiatrica Scandinavica, Vol.130(3), pp.205-213.

Zanarini, M.C. (2009). Psychotherapy of borderline personality disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica, Vol.120(5), pp.373-377.

Janne Depotter

Beekman, A. (2005). Depressie. Den Haag: Stichting bio-wetenschappen en maatschappij.

Donders, J. (2010). Psychosociale begeleiding van depressie bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar. [theses]. Katholieke hogeschool Kempen.

Giel, R. (1998). Comorbiditeit, een dood spoor?. Tijdschrift voor psychiatrie, 565-569.

Heyrman, J. (2008). Depressie. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

Lungerhausen, E. (1993). Depression, Neue Perspektiven der Diagnostik und Therapie.

Moore, P. (2012). Multiple sclerosis relapses and depression. Journal of psychosomatic rechearch.

Oostrum, N. (2015). Mensen. Het Parool, 31.

Penninx, B. (16/04/2010). Depressie en somatische comorbiditeit. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 15, 1-6 , geraadpleegd via https://www.ntvg.nl/artikelen/depressie-en-somatische-comorbiditeit/icmje

Penninx, B. (2011). Depressieve klachten, cortisol, visceraal vet en metabool syndroom. Tijdschrift voor psychiatrie, 613-620.

Penninx, B. (2008). Van leugenbankje naar openluchtsociëteit: hangouderen geven geen overlast. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 12-15.

Penninx, B. (2011). Gepaste zorg voor mensen met angst of depressie. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 13-20.

Segal, Z. (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie: een nieuwe methode om terugval te voorkomen. Amsterdam: Nieuwezijds.

Steenkamp, W. (1996). De invloed van een depressie bij het cognitief functioneren. Tijdschrift voor psychiatrie, 350-360.

Segers, E. (2010). Depressie: De effectiviteit van elektroconvulsietherapie. [bachelorproef]. Katholieke hogeschool Kempen.

Van Dyck, R. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 35-53.

Van Dyck, R. (1994). De prevalentie van angststoornissen bij ouderen. Tijdschrift voor psychiatrie, 657-668.

Van Dyck, R. (2001). Gecombineerde therapie bij angststoornissen. Leerboek angststoornissen: een neurobiologische benadering, 376-398

Vink, R. (2009). Terugval hoort bij afkicken: verslaving. Klik: maandblad over mensen met verstandelijke handicap, 24-26.

Vermeulen, P. (2009). Comorbiditeit in autisme. Autisme centraal, 8-11.

Vandoninck, K. (2016). Samen terugval voorkomen!: Hoe kan een ergotherapeut binnen een psychiatrische afdeling aan een algemeenziekenhuis (PAAZ), handvaten bieden bij personen met een depressie ter preventie vanherval?. [theses]. Thomas more Kempen.

Verstraete, J. (2003). Schenking met beding van terugval. Die Keure.

Vanderswalmen, R. (2009). Comorbiditeit van leerstoornissen en ADHD. KU Leuven.

Van Dievoet, L. (2010). Procrastinatie. Bizz Nederland, 76.

Van Kempen, J. (2017). Iedereen heeft waanzin in zich. Het Parool, 52.

Jolien Mersy

Aegeerts, B., Beullens, J. (2002). De detectie van alcoholproblemen bij ouderen. Diagnostiek-wijzer: Volume:5, Issue:3, pp.94-104.

Ansoms, S. (1988). Alcoholisme: als de kringloop draaikolk wordt. Kapellen: Pelckmans.

Balen, F., Ketting, E., Verdurmen, J.(1997). Choices and Motivations of Infertile Couples. Patient Education and Counseling, Vol. 31(1), p. 19-27.

Bergmans, E. (23 sep 2017). Alcohol blijft altijd op de loer liggen. De standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Bitterswijk, A., Lely, N., Visser, M. (2011). Voorkomen van alcoholschade bij jongeren in algemene ziekenhuizen. Tijdschrift Verslaving, vol.7(3), pp. 36-45. Geraadpleegd via: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/content/pdf/10.1007%2Fs12501-011-0029-1.pdf

Bogt, T. ter, Dorsellaer, S. van, & Volleberg, W. (2003). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Connolly,S.(2001). Alcohol. Harmelen: Ars Scribendi.

Couwenberg, C.P.G. (2009). Substance abuse and its co-occurrence with other mental health problems in adolescents. (Proefschrift). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Dillen, H., Maes, H., Mols, I., Smets, J. (2016). Kennistekort rond alcoholverslaving bij ziekenhuisverpleegkundigen. Turnhout: Thomas More Kempen.

Doelen, G. (2002). Alcoholverslaving: ziek van ontkenning. Amsterdam: SWP.

Eijnden, R., Engels, R., Koning, I., Verdurmen, J.(2012). Developmental alcohol-specific parenting profiles in adolescende and their relationships with adolescents’ alcohol use. Journal of Youth and Adolescence, Vol. 41(11), pp. 1502-1511.

Engels, R., Koning, I., Vollenbergh, E., Verdurmen, J., Wilma, A. (2010) Journal of Adolescence, Vol. 33(1), p. 93-100.

Grant, B.F., & Dawson, D.A. (1997). Age at onset of alcohol use and is association with DSM-IV alcohol abuse and dependence. Results from National Longitudinal Alcohol Epidemiologic Survey. Journal for Substance Abuse, 9, 103-110.

Harmens, E.J. (10 jun 2017). Romantiek van de roes. Trouw. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Hoet, J. (1993). De contextuele visie op alcoholverslaving. Tijdschrift voor Familietherapie.

Holt, M. (2006). Alcohol: a social and cultural history

Hoof, J. van, Lely, N. van der, Bouthoorn, S.H., Rodrigues Pereira, R.,& Dalen, W.E. van (2011). Adolescent alcohol intoxication in the Dutch hospital departments of pediatrics: A two years comparison study. Journal of Adolescent Health, 48, 212-214.

Hulbert, R., Lens, W. (1988). Time perspective, time attitude, and time orientation in alcoholism. A review.

Kleef, L.E van, & Lely, N. van der (2006). Jongeren met alcoholintoxicatie, een groeiend probleem. Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde, 150, 2521-2522.

Lambrechts, M.C. (2009). Mijn glas was altijd eerst leeg: alcoholisme in de lerarenkamer. Klasse: maandblad voor onderwijs in Vlaanderen, 196; 17-19.

Lely, N., Ligterink, J.,Visser, M. (2013). De alcoholvrije puber: praktische gids. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Lely, N., Ligterink, J., Visser, M. (2011). Onze kinderen en alcohol: van de oprichters van de alcoholpoli. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.

Lely, N., Visser, M. (2011). Een meisje van vijftien met een alcoholintoxicatie. Tijdschrift Verslaving, Vol.7(3), pp.46-47

Lely, N., Visser, M., Zanten, E. (2011). Alcoholintoxicaties: een zorgelijk signaal. Magazine kinderverpleegkunde, 17; p. 20-23

Mallet, K.A., Lee, C.M., Neighbors, C., Larimer, M.E., & Turrisi, R. (2006). Do we learn from our mistakes? An examination of the impact of negative alcoholrelated consequences on college students’ drinking patterns and perceptions. Journal of Studies on Alcohol, 67, 269-276.

Meyer, A. (2017). Pillen tegen alcoholverslaving. Psyche & brein, 11; p. 38-43

Miller, J.W., Naimi, T.S., Brewer, R.D., & Jones, S.E. (2007). Binge drinking and associated health risk behaviors amon high school students. Pediatrics, 119, 76-85

Monschouwer, K., Verdurmen, J., Dorsselaer, S., Smit, E. van, Gorter, A., & Vollebergh, W. (2008). Jeugd en riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut.

Noone,P. (2010). Alcohol. Occupational medicine (Oxford, England) January 2010, Vol.60(1), pp.83.

Nys, L. (2002). De ruiters van Apocalyps: ‘Alcoholisme, tuberculose, syfilis’ en degeneratie in medisch België, circa 1870-1940. Tijdschrift voor geschiedenis.

Seys, M. (2004). Lol kan ook zonder alcohol. Kortrijk: Ipsoc

Simons, N., Van den Bulck, H., Van Gorp, B. (2008). Let’s drink and be merry: the framing of alcohol. in the prime-time American Youth Series the OC.

Spirito, A., Monti, P.M., Barnett, N.P., Colby, S.M., Sindelar, H., Rohsenow, D.J., Lewander, W., & Myers, M. (2004). A randomized clinical trial of a brief motivational intervention for alcohol-positive adolescents treated in an emergency department. Journal of Pediatrics, 145, 396-402.

Tapert, S.F., Caldwell, I., & Burke, C.M.A. (2004-2005). Alcohol and the adolescent brain. Alcohol Research and Health, 28, 205-212.
Vandewalle, K. (2010). Relatie tussen het alcoholgebruik van kinderen en het alcoholgebruik van hun ouders. Kortrijk: KATHO. Department Sociaal-Agogisch werk.

Van Broekhoven, T. (2001). Alcoholverslaving. Praktijkreeks Gedragstherapie; 14. Geraadpleegd via: https://link-springer-com.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/article/10.1007/BF03062038

Verdurmen, J., (2006). Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar, schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies. Utrecht: Trimbos-instituut.

Verdurmen, J., Monshouwer, K, Dorselaer, S. van, Bogt, T, ter, & Vollebergh, W. (2005). Alcohol use and mental health in adolescents: interactions with age and gender. Findings from the Dutch 2001 Health behaviour in School-aged and Children Survey. Journal of Studies on Alcohol, 66, 605-609.

Vorst, H. van der (2007). The key to the cellar door: The role of the family in alcohol use. (dissertatie.) Nijmegen: Randboud Universiteit Nijmegen.
Vitaya (2011). Depressie. Vilvoorde: Vitaya.

VRT Canvas. (2007). Alcohol in Borgerhout. Brussel: VRT
VRT Eén.(2008). Mijn moeder drinkt! Brussel: VRT.

Welchsler, H., Davenport, A., Dowdall, G., Moeykens, B., & Castillo, S. (1994). Health and behavioral consequences of binge drinking in college. A national survey of students at 140 campuses. Journal of the American Medical Association, 272, 1672-7.

Wilsterman, M.E.F., Dors, N., Sprij, A.J., & Wit, J.M. (2004). Kliniek en beleid bij jongeren met alcoholintoxicatie op de afdelingen voor spoedeisende hulp in de regio Den Haag, 1999-2001. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 148, 1496-500.

Woussen, W. ( 30 sep 2017). Zelfs mussen zitten aan de alcohol. Ik begrijp ze wel. De standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Alcoholgebruik scholieren naar geslacht. (2015) Peilstationsonderzoek Scholieren/leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM. Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie#node-alcoholgebruik-scholieren-naar-geslacht op 14 december 2017.

Alcoholgebruik bij scholieren naar leeftijd. (2016) Peilstationsonderzoek Scholieren/leefstijlmonitor, Trimbos-instituut i.s.m. RIVM. Geraadpleegd via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/alcoholgebruik/cijfers-context/huidige-situatie#node-alcoholgebruik-scholieren-naar-leeftijd op 14 december 2017

Ann-Sophie Dever

Arnzt, A. & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen.
Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Arntz, A. (2009). Een beknopte geschiedenis van schematherapie. In M. van Vreeswijk, J.
Broersen en M. Nadort (red.), Handboek schematherapie. Theorie, praktijk en onderzoek (pp. 9-32). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Arntz, A. (2011). Imagery rescripting for personality disorders. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 466-481.

Beebe, B. & Lachman, F.M. (2002). Infant research and adult treatment: Co-constructing interactions. Hillsdale New Jersey; London: The Analytic Press.

Broeke, E. ten, Jongh, A. de & Oppenheim, H. (2008). Praktijkboek EMDR. Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen.Amsterdam: Harcourt.

Damasio, A. (1999). Feeling of what happens: Body and emotion in the making of consciousness. New York: Hartcourt Brace.

Damasio, A. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. New York: Hartcourt Brace.

Ekman, P. (2003). Emotions revealed. New York: Henry Holt.

Fairburn, C.G. (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: Guilford Press.

Fonagy, P. (2001). Attachment theory and psychoanalysis. New York: Other Press.

Frederickson, B.L. (1998). What good are positive emotions? Review of General Psychology, 2, 300-319.

Gerhardt, S. (2004). Why love matters. How affection shapes a baby’s brain. Londen/New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Hornsveld, H. & Berendsen, S. (2009). Casusboek EMDR. 25 Voorbeelden uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hout, H. van den & Engelhard, I. (2011). Hoe het komt dat EMDR werkt. Dth, 31, 5-23.

Kluft, R.P. (1988). Playing for time: Temporizing techniques in the treatment of multiple personality disorder. American Journal of Clinical Hypnosis, 32, 90-98.

Kolk, B.A. van der, McFarlane, A. & Weisaeth, L. (Eds) (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on mind body and society. New York: Guilford Press.

Kolk, B.A. van der (2003). The neurobiology of childhood trauma and abuse. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12, 293-317.

Levine, P. (1997). Waking the tiger: Healing trauma. Berkeley, CA: North Atlantic Books.

Linehan, M.M. (1996). Borderline persoonlijkheidsstoornis. Handleiding voor training en therapie. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Manfield, P. (2010). Dyadic resourcing. Creating a foundation for processing trauma. Charleston: Cornucopia Publishers.

O’Shea, M.K. (2009a). EMDR friendly preparation methods for adults and children. In R.

Shapiro (Ed.), EMDR solutions II. For depression, eating disorders, performance and more. (pp.289-312). New York: Norton.

O’Shea, M.K. (2009b). The EMDR early trauma protocol. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solutions II. For depression, eating disorders, performance and more. (pp. 313-334). New York: Norton.

O’Shea, M.K. (2010). The EMDR early trauma protocol. EMDR Level II training – workshop.

Ogden, P.M.A. & Minton, K. (2000). Sensorimotor psychotherapy: One method for processing traumatic memory. Traumatology, 42, 405-417.

Perry, B. & Szalavitz, M. (2007). De jongen die opgroeide als hond en andere verhalen uit het dagboek van een kinderpsychiater. New York: Basic Books.

Popky, A. J. (2005). De TUR, an urge reduction protocol for addictions and dysfunctional behaviors. In R. Shapiro (Ed.), EMDR solutions: Pathway to healing (pp. 167-188). New York: Norton.

Schalkwijk, F. (2003). Diagnostiek in de praktijk. Een handleiding voor beginnende hulpverleners. Amsterdam: Boom.

Schore, A.N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. The neurobiology of emotional development. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Schore, A.N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York: Norton.

Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures. New York: Guilford Press.

Tomkins, S. (1995). Exploring affect: The selected writings of Silvan S. Tomkins (studies in emotion and social interaction). Durham, NC: Duke University Press.

Siegel, D. J. (2007). The mindful brain. Reflection and attunement in the cultivation of well-being. New York/Londen: Norton.

Young, J.E. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach (rev.).

Sarasota, FL: Professional Resource Press.

Damasio, A. (2005). Human behaviour: brain trust. Nature, 435, 571-2

Fairburn, C (2008). Cognitive behavior therapy and eating disorders. New York: The Guilford Press.

Fairburn, C. (2016). Overwin je eetbuiten: Waarom je teveel eet en hoe je daarmee kunt stoppen. Amsterdam: Nieuwezijds

Fairburn, C., Rothwell, E. (2015). Apps and eating disorders: A systematic clinical appraisal. International Journal of Eating Disorders. 48, 1038-1046

Janssen, J (2002). Fantasie wordt werkelijkheid. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 83-93

Janssen, J. (2002). Schemagerichte cognitieve hypnotherapie bij een zedendelinquent: een gevalsbeschrijving. Dth, 22, 119-131

Janssen, J. (2012). EMDR-behandeling van vroegkinderlijke trauma’s bij een cliënte met een eetstoornis. Tijdschrift voor Psychotherapie, 38(1), 21-37.

Vervaet, M., Anorexia Nervosa. In vrouwenraad. Meisjes vrouwen en gezondheid. (2008), 29-33