Juridische En Maatschappelijke Context

Hieronder een algemeen overzicht welke ministers, instanties, partijen, … zich (eventueel) inzetten voor psychiatrie.

Agentschap Zorg en Gezondheid
De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd, op regionaal niveau, voor de planning, de erkenning van en het toezicht op de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Op federaal niveau voor de planning, erkenning van en het toezicht op de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen.

Federaal minister Maggie De Block
Verantwoordelijk voor sociale zaken & volksgezondheid.

GROEN
GROEN wil een ecologische gezondheidszorg. Deze partij wil investeren in preventie. Iedereen heeft recht op kwalitatieve gezondheidszorg. De patiënt moet centraal staan en mensen moeten de kans krijgen om op een gezonde manier te genezen. De ziektes van vandaag ontstaan vaak uit de manier waarop we leven, werken, schoollopen of ons verplaatsen. GROEN wil in de eerste plaats de oorzaken aanpakken. Een gezonde en veilige leef- en woonomgeving kan heel wat ziektes voorkomen.

Instanties en organisaties van de Vlaamse Overheid
• Fitinjehoofd.be
• Goed Gevoel Stoel
• Zilverwijzer
• Familieplatform
• Noknok.be
• Kinderen.be
• Tweehuizen.be
• Tele-Onthaal
• Awel
• 1813.be
• Werkgroep Verder
• ikdraagjemee.be
• Geestelijkgezondvlaanderen.be
• www.zelfmoord1813.be
• Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
• Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
• Trefpunt Zelfhulp
• Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
• psychiatrische ziekenhuizen

Minister Jo Vandeurzen
Hij is staat in voor het vlaams niveau en is actief bezig rond geestelijke gezondheidszorg.

Beleid: Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid. Een twee-jaren plan (2017-2019), waarin enkele belangrijke kernpunten van de gezondheidszorg gerealiseerd moeten worden.