Organisaties

Hieronder een overzicht van verschillende organisaties die zich inzetten voor psychiatrie.

De Bascule

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma
Dit een ambulante dienst voor kinderen en jongeren in Oostende.

Ggz voor somberheid en ouder-kindrelatieproblemen

Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede biedt een kwalitatief hoogstaande behandeling bieden aan volwassen en ouderen met psychiatrische problemen en dit maximaal rekening houdend met de individuele noden, wensen en levensbeschouwelijke overtuiging van de patiënt.
Het Psychiatrisch Centrum O.L.Vrouw van Vrede is een deel van de VZW “CIGB” (Christelijke Integrale Gezondheids- en Bejaardenzorg) en heeft als dusdanig de opdracht de globale doelstellingen van de VZW mee te realiseren.

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie

Schermafbeelding%202017-12-13%20om%2017.48.40.png

Psychiatrisch Ziekenhuis H Familie te vinden in hartje Kortrijk. Het is een gespecialiseerd centrum voor psychiatrie & psychotherapie. Er is de mogelijkheid om op consultatie te gaan, hospitalisatie, daghospitalisatie & nazorg. Je kan er terecht voor crisisinterventie, observatie & psychiatrische behandeling voor volwassenen. Naast individuele therapie is er ook gezinstherapie mogelijk. Het psychiatrisch ziekenhuis voorziet dus een heel breed aanbod. De doelgroep zijn mensen die tijdelijk begeleiding nodig hebben voor psychische moeilijkheden. Zowel specifieke ziektebeelden, relationele moeilijkheden, levensfaseproblemen, gedragsproblemen & waarnemingsstoornissen. Enkele termen die de website van het psychiatrisch ziekenhuis omschrijven zijn: professioneel, aantrekkelijk, overzichtelijk, gestructureerd, uitnodigend, informatief. De site is gericht tot patiënten en familie eenderzijds & professionelen anderszijds. Patiënten zijn zowel volwassen, kinderen & jongeren. Er is dus een hele ruime doelgroep. De rechten van de patiënten worden duidelijk omschreven. Je hebt recht op kwalitatieve zorg, vrije keuze van zorgverlener, recht op informatie, recht om toe te stemmen met voor een behandeling. Onder het luik professionelen vindt u de geschikte arts afhankelijk van welke problemen u ervaart. Er is ook de mogelijkheid om te informeren indien u op zoek bent naar een job. Je ziet verschillende werknemers aan het woord om te motiveren waarom het psychiatrisch ziekenhuis zo aantrekkelijk is om aan de slag te gaan. Tijdens de vakantieperiode is er ook vraag naar studenten om een centje bij te verdienen. Je kan er werken als verpleegdkundige of een job bemachtigen binnen de schoonmaak. Ze bieden stageplaatsen voor artsen, sociaal werk, psychologie, bachelor in de toegepaste psychologie, verpleegkunde, ergotherapie, orthopedagogie, …. Er wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers om de cafetaria draaiende te houden. Kortom, een hele ruime organisatie. Er kan contact opgenomen worden via: T. 056 24 52 11 - F. 056 24 52 64 - eb.eilimafhzp|ofni#eb.eilimafhzp|ofni

PZ Bethaniënhuis
Dit is een psychiatrisch ziekenhuis.

PZ Bethaniënhuis - Anker
Dit is een gesloten behandeleenheid voor persoonlijkheidsstoornissen in Zoersel.

Geestelijke Gezondheidszorg
Richt zich op voorkomen, behandelen van psychische aandoeningen.

Stichting ZieZo
Via de kracht van beelden willen ze ertoe bijdragen dat de duizenden kinderen die jaarlijks geboren worden met een beperking, kunnen opgroeien in een meer inclusieve samenleving en zich daarin optimaal kunnen ontwikkelen doordat mensen met een bereiking ook in de media vertegenwoordigd zijn.

Tele-Onthaal
Ze geloven in hulpverlening met een zo laag mogelijke drempel.

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Ze hebben een breed pakket aan diensten en taken op gebied van openbare gezondheidszorg.

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Deze organisatie ontwikkelt producten om huisartsen te ondersteunen.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor zorg uit de "wet langdurige zorg".

Rijksinstituut voor volksgezondheid en mileu (RIVM)
Het RIVM verzamelt wereldwijd kennis over verschillende thema's (het bestrijden van infectieziekten, mensen gezond houden, goede zorg bieden,…), past die toe en verspreidt de knowhow onder beleidsmedewerkers, wetenschappers, inspecteurs en het algemeen publiek.

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en langdurig voor een dierbaar persoon zorgen die omwille van ziekte, ouderdom of een handicap hulp nodig heeft. Steunpunt Mantelzorg geeft deze mensen ondersteuning door hen te informeren en hun belangen te behartigen.

Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Met als doel zich actief in te zetten voor het verbeteren van de geestelijke gezondheidszorg.

Vlaamse vereniging Angst en Dwang (VVAD)
een zelfhulpgroep voor mensen met OCS (obsessief-compulsieve stoornissen) en mensen die ermee worden geconfronteerd, zoals bvb vrienden en familieleden.

GGZ Oost-Brabant
is een opnamecentrum met zorgprogramma's voor mensen met eetstoornissen of obesitas.

Anonieme Alcoholisten Vlaanderen
Vereniging waarbij je u zelf moet aanmelden als je hulp wilt met alcoholverslaving, of iemand hulp wil bieden.

Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen (VAD)
Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs.

Vereniging Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa - Inloophuis Leuven
Dit is een ontmoetingsplaats waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is. Als missie willen ze samen bouwen aan een gemeenschap, waar mensen elkaar in een veilige en positieve sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. Verder wil ANBN mensen informeren over eetstoornissen op basis van ervaringsdeskundigheid.”