Specialisten

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van verschillende specialisten met een korte beschrijving wie ze zijn, wat ze doen, …

Charlotte Goblet

Burrhus Skinner

Hij is een invloedrijk psycholoog. Bovendien ook de grondlegger van het behaviorisme & de daaruit uitkomende gedragsanalyse.

Doug(las) Mcadam

McAdam is professor sociologie aan de universiteit van Stanford. Hij was de directeur van het centrum voor aanvullend onderzoek van gedragswetenschappen van 2001 tot 2005.

Nathan H. Azrin

Was onderzoeker, psycholoog & professor.

Peter sturmey

Sturmey is een professor die gespecialiseerd is in autisme & andere ontwikkelingsstoornissen.

Pieter Duker

Hij is wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep orthopedagogiek aan de KU Nijmegem. Als psycholoog richt hij zich tot mensen met een verstandelijke beperking.

Richard M Foxx

Foxx is professor psychologie & adjunct hoogleraar kindergeneeskunde. (cfr. overcorrectie)

Summer Ferreri

Onderzoeker & collega professor. Ze deed onderzoek of voedselinterventie pica kan bestrijden wat relatief nieuw is.

Ellen Canniere

Alyson Leigh Mease
Haar werken zijn terug te vinden in de Oxford biografieën.

Gregory A. Hinrichsen
Dit is een psycholoog uit New York. Hij schreef ook enkele boeken.

Ian H. Goblib
Hij is een professor in de psychologie aan de Stanford University.

James F. Alexander
Hij doceert het vak psychologie aan de universiteit van Utah.

Samir Okasha
Hij is een gerenommeerd psychiater.

Ameline Vaneeckhoutte

Jerome Yesavage
Een genie in de geriatrie en professor in de psychiatrie en neurologie aan de "Stanford University school of medicine".

Indra Schoutteet

D. Feenstra
Ze is een gezondheidszorgpsychologe en in opleiding tot klinisch psychologe. Ze is werkzaam in de Viersprong.

T.M. Gemert
Ze is een psychiater in de kinder- en jeugdpsychiatrie in Accare Groningen.

C. Huijgen
Hij is een universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen.

Marsha M. Linehan
Ze is een Amerikaans psychologe en auteur. Ze heeft de Dialectical behavior therapy uitgevonden. Daarnaast is ze ook professor in de Psychologie aan de universiteit van Washington in Seattle.

Mary C. Zanarini
Ze heeft fenomenologie en de etiologie van borderlinepersoonlijkheidsstoornissen bestudeerd. Daarnaast is ze het hoofd van het laboratorium voor de studie van de volwassen ontwikkeling en een professor in de Psychologie.

Jinthe De Laender

Aaron Temkin Beck
Aaron Temkin Beck (Providence, Rhode Island, New England, 18 juli 1921) is een Amerikaanse psychiater, psychotherapeut en professor emeritus bij de faculteit psychiatrie en aan het psychopathologischinstituut van de Universiteit van Pennsylvania. Beck wordt wel beschouwd als de grondlegger van de cognitieve therapie. Hij studeerde tot 1942 aan de Brown-universiteit en stapte toen over naar de Yale-universiteit, waar hij in 1946 promoveerde in de psychiatrie. Tijdens de Koreaanse Oorlog werkte hij in de Valley Forge Hospital.
Zijn onderzoek heeft betrekking op de psychotherapie, psychopathologie, suïcideonderzoek en de ontwikkeling van denkfouten. In 2006 ontving Beck een Lasker Clinical Research Award.
Ongeveer gelijktijdig met Albert Ellis veranderde hij de klassieke gedragstherapie en vulde deze aan met cognitieve concepten, die hij vooral op de psychotherapie bij depressies toepaste.

Lorne M. Hartman
Hij heeft meerdere wetenschappelijke artikelen geschreven in wetenschappelijke tijdschriften.

Susan Bögels
Susan Bögels (directeur / gezondheidszorgpsycholoog / psychotherapeut): is de initiatiefnemer en directeur van het Academisch Behandelcentrum UvA minds en UvA minds You. Susan is opgeleid tot klinisch psycholoog/psychotherapeut, gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en gezinstherapie, en mindfulness. Zij werkt zij als hoogleraar Orthopedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam. Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn de intergenerationele transmissie van angst, cognitieve gedragstherapie (al dan niet via de ouder of het gezin) voor kinderen met angststoornissen, de rol van de vader, Mindful Parenting en Mindfulness bij kinderen en jongeren.

Jozefien Proot

Fairburn Christopher G.
Hij is professor in de psychiatrie aan de universiteit van Oxford.

Muraven M
Hij is professor in de psychologie aan de universiteit van Albany.

Lisa Terryn

Nathan H. Azrin
Hij was een onderzoeker naar gedrag, psycholoog en professor in de universiteit. Hij schreef het boek ‘Job Club Counselor’s Manual: A behavioral Approach.

Jolien Mersy

Dr. Catherine Hanak
Specialist alcoholverslaving aan het CHU Brugmann.

Robrecht Lavaert

Prof. Dr. Bas van Alphen
Bas van Alphen is bijzonder hoogleraar klinische ouderenpsychologie binnen de vakgroep klinische en levenslooppsychologie van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn wetenschappelijk aandachtsgebied is gericht op de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en aanverwante problematiek bij ouderen. Daarnaast is hij werkzaam binnen ggz-instelling Mondriaan,divisie Ouderen, Heerlen-Maastricht.

Magali Claeys

Marlies Roosen
Marlies is een gezondheidspsycholoog en supervisor VGCt, ze is momenteel directeur van Salix, Centrum voor Eetstoornissen te Veldhoven.

Michelle Davies
Michelle is een psycholoog én gezondheidspsycholoog. Zij is werkzaam bij het zorgprogramma voor Eetstoornissen en Obesitas te Oost-Brabant.

Debby Postulart
Debby is stafmedewerker bij wetenschappelijk onderzoek.

Ann-Sophie Dever

Katie O’Shea
Mevrouw O'Shea is een experimenteel psycholoog.

Fairburn Christopher
Hij is professor in de psychiatrie aan de Universiteit van Oxford. Zijn vooropleiding is geneeskunde.